Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/7f4cb193-2e34-413d-95a6-705c8eaddd1a.jpg Prawie milion złotych na ratowanie pomorskich zabytków. Dotacje otrzyma 10 projektów

Prawie milion złotych na ratowanie pomorskich zabytków. Dotacje otrzyma 10 projektów

Kościół św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie

Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na odnowienie ołtarzy, remont dachów i fundamentów zabytkowych kościołów. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podczas sesji 26 lutego 2018 r.

 

Wsparcie z budżetu województwa pomorskiego pozwoli na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które przede wszystkim poprawią stan zachowania cennych zabytków z Pomorza oraz zapobiegną dalszemu ich niszczeniu.

Jak poinformował marszałek Mieczysław Struk w tym roku złożonych zostało 29 wniosków o dofinansowanie. Komisja opiniująca wnioski wyłoniła 10 projektów, proponując udzielenie dotacji w 2018 r. na ich realizację w kwocie ponad 950,9 tys. zł.

Największe wsparcie otrzymają: parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie na remont fundamentów kościoła oraz elewacji wieży północnej (250 tys. zł), parafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich na konserwację i restaurację barokowego ołtarza głównego oraz stropu (139,9 tys. zł), a także parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Rajkowach na wymianę pokrycia dachowego (129,1 tys. zł).

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, którym w 2018 r. udzielono dotacji

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.