Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Posiedzenie PRO

Posiedzenie PRO

Posiedzenie PRO

9. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 9 grudnia 2019 r. w w Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Hallera 14 w Gdańsku.
Na posiedzeniu zostały zaprezentowane wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach Pomorskiej Samorządowej Debaty Edukacyjnej w poszczególnych obszarach tematycznych: 
•             status zawodowy nauczycieli, system doskonalenia nauczyciel,
•             specjalne potrzeby edukacyjne,
•             kształcenie zawodowe,
•             kształcenie ogólne, 
•     finansowanie zadań oświatowych, kompetencje organu prowadzącego a kompetencje nadzoru pedagogicznego. 
Przedstawieno również stan prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a także nowe obszary wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020. Podczas posiedzenia miało też miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatów  Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej dla szkół 8 szkół i placówek oświatowych z terenu Pomorza, które podjęły działania mające na celu włączanie edukacji morskiej do treści nauczania.
 
8. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 4 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.
Podczas posiedzenia miała miejsce Pomorska Samorządowa Debata Edukacyjna.
 
7. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 17 kwietnia 2019 r. w sali „Niebo polskie” mieszczącej się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku.

Podczas posiedzenia zostały zaprezentowane wstępne wyniki badania pn. „Kondycja zawodowa pomorskiego nauczyciela”. Badanie to – obejmujące część ilościową i jakościową –  realizowane było we współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Uniwersytetem Gdańskim i Urzędem Statystycznym w Gdańsku. W części ilościowej badania przenalizowano 3798 ankiet wypełnionych przez  nauczycieli, 12 889 ankiet wypełnionych przez uczniów i  11 590 ankiet wypełnionych przez rodziców – uzyskane dane spełniają założenia próby badawczej i pozwalają na stawianie wniosków odnoszących się do całego województwa. W drugiej części  posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej została przedstawiona informacja dotycząca wdrażania reformy edukacji. Podjęto również stanowisko w sprawie protestu nauczycieli.

 
6. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 19 czerwca 2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Spotkanie poświęcone było edukacji obywatelskiej i samorządności uczniowskiej, która po konsultacjach z różnymi środowiskami uznana została za jeden z priorytetowych obszarów naszej regionalnej polityki edukacyjnej. W związku z przekonaniem o konieczności zapewnienia każdemu uczniowi pomorskiej szkoły optymalnych warunków rozwoju oraz dbałości o jakość edukacji, która jest świadectwem odpowiedzialnego myślenia zarówno władz samorządowych, jak i wszystkich partnerów społecznych, Pomorska Rada Oświatowa zainicjowała prace nad Pomorskim Paktem na Rzecz Edukacji.

 

5. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 20 października 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Dyskusja poświęcona była kondycji zawodowej pomorskiego nauczyciela. Przedstawiono wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród pedagogów naszego regionu, zainicjowanych przez Departament Edukacji i Sportu oraz regionalne placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Zastanawiano się, co naszych pedagogów motywuje, a co ogranicza oraz czego od nauczycieli się oczekuje. Zainicjowano prace nad modelem pomorskiego nauczyciela – przygotowanego zarówno do tego, by zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami obecnych czasów, jak i do tego, by aktywnie wspierać uczniów wchodzących w zawodowe i społeczne życie.

 

4. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 10 maja 2017 r. w Sali Jazzowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Dyskusja w całości poświęcona była wyzwaniom związanym z wdrażaniem reformy oświaty na Pomorzu, w szczególności  dotyczącym przygotowania nowej organizacji kształcenia, dostosowania infrastruktury szkół i placówek oświatowych do nowej struktury szkolnej,  a także  ruchu kadrowego nauczycieli i zatrudnionych w szkołach pracowników administracji i obsługi.

 

3. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 3 listopada 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Prezentacje:

 

2. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 6 czerwca 2016 r. w Auli Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Prezentacje:

 

1. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 8 lutego 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.