Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230328_133039.jpg Ponad 6,9 mln zł na inwestycje. Kolejne obiekty na Pomorzu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Ponad 6,9 mln zł na inwestycje. Kolejne obiekty na Pomorzu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Fot. Marcin Szumny
28.03.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
28.03.2023

Dzięki środkom z PFRON, będącym w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego, dofinansowane zostaną roboty budowlane w obiektach służących opiece i rehabilitacji. Celem będzie dostosowanie tych placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uroczyste podpisanie umów z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz Agnieszki Kapały-Sokalskiej, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego odbyło się 28 marca 2023 r. U

– Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał środki finansowe z PFRON w wysokości ponad 6,9 mln zł dla 13 wnioskodawców z terenu naszego regionu. Dzięki nim możemy pomóc osobom z różnym stopniem niepełnosprawności. Chcemy, aby kolejne obiekty były dla nich w pełni dostępne – mówi marszałek Mieczysław Struk.

Żaden projekt nie został odrzucony

Wśród beneficjentów, z którymi podpisane zostały umowy o dofinansowanie z PFRON, znalazły się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz jednostki ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultu religijnego i turystyki.

– W tym roku mieliśmy to szczęście, że nie musieliśmy żadnego projektu odrzucać i wszystkie, które przeszły weryfikację formalną, otrzymały dofinansowanie w wysokości takiej, o jaką wystąpiły – zaznacza Agnieszka Kapała-Sokalska.

Wszystkie zadania objęte dofinansowaniem w ramach zawartych umów powinny zostać zrealizowane do końca listopada 2023 r.

Kto i na co otrzyma wsparcie?

Największe dofinansowanie w wysokości ponad 1,9 mln zł otrzymała Fundacja Hospicyjna na budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku.

– To miejsce, w którym pomoc ciężko chorym dzieciom i dorosłym będzie udzielana w formie opieki hospicyjnej i dziennej oraz dwutygodniowych turnusów – informuje Katarzyna Weremko, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. – Powstające centrum będzie miejscem spotkań i szkoleń dla rodzin i opiekunów rodzinnych, którzy poszukują wsparcia psychologicznego, prawnego i edukacyjnego dotyczącego organizacji i sprawowania opieki w domu.

Drugą co do wsparcia kwotą dofinansowania jest inwestycja realizowana przez powiat kościerski, w ramach której powstanie budynek mieszkalny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego w Kościerzynie. Będzie to placówka przeznaczony dla 14 wychowanków, dostosowana do specyficznych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

Natomiast trzecią co do wielkości jest inwestycja realizowana przez powiat bytowski, polegająca na zaadaptowaniu jednego z budynków samorządowych na cele Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie.

– Jest to niezwykle ważna inwestycja, która znacznie usprawni prace komisji orzekającej dla terenu powiatu bytowskiego, jak i zapewni dogodne warunki dla osób z niepełnosprawnościami, które korzystać będą z tego budynku – dodaje Katarzyna Weremko.

 

Lista beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z PFRON:

 1. Fundacja Hospicyjna na budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku (1 915 500 zł),
 2. Powiat kościerski na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego w Kościerzynie (1 615 500 zł),
 3. Powiat bytowski na adaptację budynku na cele Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie (860 400 zł),
 4. Powiat kartuski na rozbudowę oraz poprawę dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach (630 800 zł),
 5. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. na dostosowanie pomieszczeń szatniowo-sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej (432 400 zł),
 6. Gmina Czarne na budowę windy i podjazdu oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń Przedszkola Gminnego (379 100 zł),
 7. Powiat tczewski na modernizację łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie (300 915 zł),
 8. Szpitale Tczewskie SA na przebudowę i rozbudowę budynku szpitalnego Oddziału Rehabilitacji w Tczewie o dźwig osobowy (229 400 zł),
 9. Gdański Uniwersytet Medyczny na poprawę dostępności budynku nr 27 poprzez wymianę urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnością (157 000 zł),
 10. Powiat gdański na budowę windy w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie (120 600 zł),
 11. Grupa Zarządzająca Pomerania SA na przebudowę sal konferencyjnych w części istniejącego budynku położonego przy al. Gen. Józefa Hallera 245 w Gdańsku (114 900 zł),
 12. Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Ustce na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku kościoła parafialnego (110 400 zł),
 13. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) na dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą windy osobowej w Centrum Integracji Na Górce w Gdańsku (99 600 zł).
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.