Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/trading-g04434c764_1920.jpg Pomorze lokomotywą rozwoju gospodarczego Polski. Nasz region rozwija się najszybciej ze wszystkich

Pomorze lokomotywą rozwoju gospodarczego Polski. Nasz region rozwija się najszybciej ze wszystkich

Fot. pixabay.com
03.01.2023
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
03.01.2023

Województwo pomorskie w 2021 r. było najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego PKB naszego regionu wzrósł aż o 15,8 proc, w stosunku do 2020 r. Pomorskie PKB wynosiło 157 mld zł, czyli było o 21 mld zł wyższe niż rok wcześniej

Najwolniej rozwijało się województwo łódzkie oraz Podlasie.

Pomorskie PKB

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne szacunki PKB brutto z uwzględnieniem podziału na regiony. Wynika z nich, że w 2021 r. wzrost produktu krajowego brutto odnotowany został we wszystkich polskich regionach, jednak największy nastąpił w województwie pomorskim. Nasz regionalny PKB wzrósł w ciągu roku o 15,8 proc. z 136 mld zł w 2020 do 157 mld zł w 2021 r. Na drugim miejscu uplasował się Śląsk (14,9 proc), a na trzecim województwo opolskie. Z kolei najwolniej rozwijającymi się polskimi regionami były: województwo łódzkie, podlaskie i region warszawski stołeczny.  Ogólnie województwo pomorskie odpowiada za 6 proc. PKB brutto Polski i od wielu lat utrzymuje się na stabilnej 6. pozycji.

– Tak optymistyczne dane niewątpliwie cieszą i można je uznać za sukces, tym bardziej, że pandemia COVID-19 była dla pomorskiej gospodarki szczególnie dotkliwa. W 2020 r. Pomorskie było jednym z trzech regionów o najsłabszych wynikach w kraju – regionalny PKB wzrósł jedynie o 0,3% w porównaniu do 2019 r. Te optymistyczne dane pokazują, że udało nam się odbić po pandemii – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Tak dobry wskaźnik to również sygnał, mówiący o tym, jak bardzo przedsiębiorczy są Pomorzanie i że pomimo różnych przeciwności nasza regionalna gospodarka ma stabilne fundamenty.

Wsparcie samorządu

Samorząd województwa szeroko wspiera przedsiębiorców.

– Dbamy o nich prowadząc szerokie wsparcie w zakresie dostarczenia kapitału obrotowego oraz rozwojowego, poprawy efektywności energetycznej firm (w szczególności inwestycji w OZE), a także wspieramy przedsięwzięcia rewitalizacyjne projektów miejskich pobudzając lokalny rozwój – informuje Struk.

Wartość udzielonego przez samorząd województwa wsparcia zwrotnego w tych obszarach w 2021 r. to 168 mln zł.  – Z kolei realizowane przedsięwzięcia np.: „Smart Progress” – skierowany na rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP), „Invest in Pomerania”, „Pomorski Broker Eksportowy” oraz „Spektrum – Pomorski System Usług Doradczych”, czy „Pomorskie – bezpieczni w pracy” pozwalają wysoko ocenić ich pozytywne skutki dla naszej gospodarki, szczególnie w zakresie przyciągania inwestorów, ale także ochrony istniejących miejsc pracy i przeciwdziałaniu i niwelowaniu negatywnych skutków pandemii – mówi.

Ile na mieszkańca?

Wartość PKB brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2021 r. na Pomorzu to 66,8 tys. zł przy średniej wartości dla całego kraju – 69,1 tys. zł. To piąty wynik w skali kraju i wyprzedzają nas tu cztery regiony: warszawski stołeczny, Wielkopolska, Dolny Śląsk i Śląsk. W porównaniu z 2020 r. PKB brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca na Pomorzu wzrósł o 9,1 tys. zł, podczas gdy średnio w kraju o 7,8 tys. zł. Najsilniejszym gospodarczo regionem jest nadal województwo mazowieckie, gdzie wypracowywana jest prawie, co czwarta złotówka w gospodarce. To m.in. efekt koncentracji siedzib wielkich firm w regionie warszawskim stołecznym.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.