Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/02/Mat.-prasowy-UG.jpg Pomorskie rośliny pod specjalną ochroną. Dzięki naukowcom z UG są bezpieczne jak w banku

Pomorskie rośliny pod specjalną ochroną. Dzięki naukowcom z UG są bezpieczne jak w banku

Mat. prasowy UG
01.02.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
01.02.2022

W specjalnym banku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zabezpieczone zostały nasiona rzadkich i zagrożonych roślin występujących na Pomorzu. Jeśli w przyszłości wyginęłyby w naturze, dzięki zgromadzonym materiałom będzie można odtworzyć ich populację.

Niestety, nie zawsze możliwe jest zachowanie stanowisk gatunków w naturze. Dlatego stosowane są również metody ochrony ex situ, tzn. poza miejscem ich naturalnego występowania, np. poprzez uprawę w ogrodach botanicznych lub przechowywanie materiału nasiennego.

– Metody te są powszechnie stosowane na całym świecie. Naszymi działaniami wpisujemy się w ten trend – tłumaczy dr Magdalena Lazarus z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Bank dla zagrożonych roślin

Dzięki pracom realizowanym na Wydziale Biologii UG, naukowcy zabezpieczyli zasoby genowe roślin naczyniowych występujących na Pomorzu Gdańskim, które uznano za regionalnie rzadkie lub w różnym stopniu zagrożone.

– Wykorzystaliśmy cztery różne metody ochrony ex situ: założenie banku nasion dla 33 gatunków, założenie banku tkanek w postaci kultur in vitro, założenie banku izolatów DNA, a także uprawę roślin w Gołubieńskim Ogrodzie Botanicznym – wylicza dr Magdalena Lazarus.

Projektem objęto 97 gatunków roślin, z czego 31 gatunków objętych jest ochroną ścisłą, a 15 ochroną częściową. Dla 46 gatunków zastosowano jedną lub wszystkie z wspomnianych metod ochrony, natomiast dla pozostałych 51 dokonano rozpoznania ich stanowisk i zasobów w regionie.

Warto dodać, że naukowcy nie tylko zbierają informacje o zasobach zagrożonych gatunków, ale także o istniejących i potencjalnych zagrożeniach dla ich trwania na stanowiskach naturalnych. Dzięki temu mogą planować skuteczne metody ochrony szczególnie cennych gatunków roślin.

.

Projekt pod nazwą „Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego” sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.