Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Środowisko
Pomorskie krajobrazy uchwycone w kadrze. Konkurs fotograficzny na wakacje

Pomorskie krajobrazy uchwycone w kadrze. Konkurs fotograficzny na wakacje

Fot. ze zbiorów PBPR

Podczas tegorocznych wakacji mieszkańcy i turyści mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym „Pomorskie w kadrze". Wystarczy zrobić zdjęcia najciekawszych krajobrazów w województwie pomorskim, wskazując tym samym miejsca ważne pod względem przyrodniczym, kulturowym, historycznym lub widokowym. Dla naszego samorządu będzie to pomocne przy sporządzaniu tzw. audytu krajobrazowego.

 

Celem konkursu fotograficznego „Pomorskie w kadrze” jest zwrócenie uwagi na interesujące i unikatowe miejsca w naszym województwie. Jego organizatorem jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

 

Odkryć region na nowo

Konkurs zostanie ogłoszony jeszcze przed wakacjami, ale już dziś warto się zastanowić się nad potencjalnymi lokalizacjami, które mogą stać się tematem prac.

– Zachęcam do rozejrzenia się wokół siebie i dostrzeżenia walorów pomorskich krajobrazów. Teraz, w rzeczywistości pandemicznej, dalekie podróże będą rzadziej wybierane, tym bardziej warto pojeździć po naszym regionie i odkryć go, być może na nowo – mówi Jakub Pietruszewski, dyrektor PBPR.

 

Prace w konkursie będzie można zgłaszać w czterech kategoriach:

 1. Krajobraz – Przyroda
  Zdjęcia obiektów i krajobrazów przyrodniczych (środowisko naturalne lub półnaturalne, czyli w niewielkim stopniu przekształcone działalnością człowieka).
 2. Krajobraz – Architektura i urbanistyka
  Zdjęcia obiektów i układów architektonicznych o walorach zabytkowych, historycznych, estetycznych, kompozycyjnych (środowisko kulturowe, antropogeniczne, czyli w znacznym stopniu ukształtowane przez człowieka).
 3. Krajobraz – Kultura i tradycja regionu
  Zdjęcia dokumentujące działalność kulturalną i jej materialne przejawy, a także elementy charakterystyczne dla tradycyjnych, regionalnych form działalności człowieka (ludzie w przestrzeni i ich zajęcia, wydarzenia kulturalne i regionalne, stroje ludowe, elementy tradycji i historii itp.).
 4. Krajobraz „z lotu ptaka”
  Zdjęcia wykonane z przestrzeni powietrznej, w tym za pomocą kamer drona.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin i karta zgłoszenia, zostaną udostępnione na stronie internetowej: www.pbpr.pomorskie.eu po 20 czerwca 2020 r. Prace konkursowe będzie można nadsyłać w terminie od 1 lipca do 20 września, natomiast ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 20 października. Najlepsze zdjęcia zostaną pokazane na specjalnie przygotowanej wystawie.

 

Konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze” jest jedną z form zachęcenia mieszkańców i sympatyków Pomorza do wzięcia udziału w regionalnej debacie na temat krajobrazu.

Samorząd województwa pomorskiego, podobnie jak inne województwa, prowadzi obecnie analizy przestrzeni, których wyniki będą stanowić tzw. audyt krajobrazowy. Efektem audytu ma być m.in. wytypowanie „krajobrazów priorytetowych”, czyli miejsc, które są szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako takie wymagają zachowania. Projekt tego dokumentu, zanim zostanie uchwalony przez sejmik województwa, skierowany zostanie do konsultacji społecznych.

Za prace nad audytem krajobrazowym odpowiada Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.