Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/fot-5-scaled.jpg Pomorski samorząd pomoże pracownikom Scanii. Na co mogą liczyć?

Pomorski samorząd pomoże pracownikom Scanii. Na co mogą liczyć?

Fot. materiał prasowy
04.10.2023
Michał  Piotrowski
Michał
Piotrowski
AUTOR
Michał  Piotrowski
Michał
Piotrowski
04.10.2023

Oddala się widmo społecznej katastrofy będącej konsekwencją wycofania się Grupy Scania z produkcji autobusów w Słupsku. Po podpisaniu przez pracodawcę porozumień z pracownikami trwa akcja pomocy w znalezieniu nowego zatrudnienia przez zwalnianych pracowników. W pomoc zaangażowany jest pomorski samorząd i jego jednostki.

Spółka Scania Production Słupsk SA powstała w 1992 r. i dotychczas była jednym z największych pracodawców w mieście.

Przestaną produkować autobusy

Do końca pierwszego kwartału 2024 r. Scania zamierza całkowicie zakończyć działalność w zakładzie produkcji nadwozi autobusów w Słupsku. Trudności firmy spowodowane są negatywnymi zmianami na globalnym rynku w segmencie autobusów, które wynikają m.in. z pandemii koronawirusa. Przełożyło się to na spadek liczby zamówień na nowe autobusy i spowodowało trwałą utratę rentowności tego segmentu. Obecnie sytuacja na rynku stopniowo się normuje, jednak tempo odbudowy jest niewystarczające.

– W celu utrzymania rentowności oraz konkurencyjności Grupa Scania musiała zrewidować strategię rozwoju i zrestrukturyzować działalność. Produkcja autobusów w słupskiej fabryce będzie stopniowo wygaszana. Należy jednak podkreślić, że Scania nie zniknie kompletnie z lokalnego rynku, pozostając przy produkcji podwozi autobusowych – mówi Robert Eriksson, dyrektor zarządzający Scanią.

Kto pomaga?

Dyrektor personalna Scanii Lilianna Łuczkiewicz mówi, że w pomoc jej firmie zaangażowało się wiele instytucji.

– Scania podjęła liczne działania mające na celu zabezpieczenie odchodzących pracowników. W tym procesie wspierają nas: prezydentka Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, lokalne instytucje  tj. ZUS oraz Powiatowy Urząd Pracy. Nawiązaliśmy także współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i podległymi mu instytucjami, żeby zapewnić odpowiednie wsparcie zwalnianym pracownikom – tłumaczy Lilianna Łuczkiewicz.

Jaką pomoc otrzymają pracownicy?

Od pracodawcy pracownicy otrzymali pakiet socjalny i wsparcie, w tym m.in. odprawy, dofinansowanie kursów i szkoleń, a nawet relokacji. Mimo to, głównym problemem, dla zwalnianych osób, było poszukiwanie nowej pracy. Scania nawiązała współpracę  w tym zakresie z  Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Wsparcia udzieliła Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a także Agencja Rozwoju Pomorza.

– Nawiązałem kontakt z zarządem Grupy Scania oraz powołałem grupę roboczą, której poleciłem przygotowanie programu pomocy w znajdowaniu zatrudnienia dla zwalnianych pracowników – zapewnia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Scania wraz z instytucjami samorządowymi podjęła wiele działań. Na przykład przeprowadzono badanie rynku pracy, aby znaleźć nowych pracodawców. Wybrano 60 podmiotów, które zaoferowały zatrudnienie byłych pracowników Scanii. Zaproszono ich na organizowane w hali Gryfia 21 października targi pracy, które są dedykowane wyłącznie pracownikom Scanii. Na targach będzie ponad 40 firm z różnych części naszego województwa. Ponadto, WUP i PUP rozpoczynają cykl warsztatów dla pracowników z przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, odbywania rozmów kwalifikacyjnych oraz aktywnych form poszukiwania pracy.

Szansa na nową pracę

Wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza Piotr Ciechowicz zapewnia, że celem podjętych działań jest pomoc w znalezieniu pracy możliwie jak największej liczbie pracowników Scanii.

 – Jako koordynator inicjatywy Invest in Pomerania mamy kompleksową wiedzę na temat rozwoju sektorów priorytetowych województwa pomorskiego, mamy więc nadzieję, że uda nam się skutecznie połączyć kandydatów z potencjalnymi pracodawcami lub zapewnić im możliwość przekwalifikowania się – wyjaśnia Ciechowicz.

Równolegle, w uzgodnieniu z firmą Scania, trwają prace nad przygotowaniem oferty inwestycyjnej nieruchomości, na których funkcjonowała dotychczas fabryka autobusów w Słupsku.

– Celem jest pozyskanie inwestora, który mógłby na bazie istniejącej infrastruktury uruchomić inny zakład produkcyjny. Optymalnym kierunkiem mógłby być sektor elektromobilności. Słupsk ma w tym zakresie duży potencjał, z uwagi na rozwijany w mieście Słupski Klaster Bioenergetyczny – dodaje Mirosław Kamiński z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

– Doceniam starania zarządu Scani, który pomimo trudnej sytuacji, wyszedł z konkretnymi propozycjami na wsparcie dla zwalnianych pracowników. Dobrze, że zaprezentowali harmonogram stopniowego wygaszania produkcji. To pozwoliło nam efektywnie zaplanować nasze działania. Działając razem będziemy mogli pomóc zwalnianym pracownikom – podkreśla marszałek Mieczysław Struk.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.