Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/dacf8dc9-6d97-42e9-bf16-1df9b169f503-3.jpg Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2019-2021

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2019-2021

 

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi dla Marszałka Województwa Pomorskiego organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada składa się z 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych w wyborach, 1 przedstawiciela wskazanego przez Wojewodę Pomorskiego, 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz 6 przedstawicieli Marszałka Województwa Pomorskiego.

Kadencja Rady trwa trzy lata od momentu powołania jej przez Marszałka.

Dokument do pobrania: