Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program „Dotacje na Kapitał Obrotowy”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program „Dotacje na Kapitał Obrotowy”

Program ten jest odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Średnie firmy będą mogły przeznaczyć pozyskane środki na bieżącą działalność, m.in. na opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Środki z tego programu pochodzą z Funduszy Europejskich: 2 miliardy złotych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 500 milionów złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Konkurs został ogłoszony 8 czerwca, a wnioski można składać już od 15 czerwca przez stronę  www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy.