Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/04/Gniew-Panorama-miasta.jpg Widok na Gniew. W tle widoczne są zabudowania miasta, m.in. zamek i kościół farny

Pokażmy, jak zróżnicowany jest pomorski krajobraz. Wystarczy wypełnić internetową ankietę

Gniew – panorama miasta. Fot. z zasobów PBPR
23.04.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
23.04.2021

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zaprasza mieszkańców naszego regionu do wypełnienia anonimowej ankiety. Można się w niej podzielić opinią na temat miejsca swojego zamieszkania. Wszystkie odpowiedzi będą pomocne przy sporządzaniu audytu krajobrazowego.

Od dwóch lat w naszym województwie trwają prace nad audytem krajobrazowym. Jego celem jest przeprowadzenie charakterystyki i dokonanie oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze całego województwa. Równie ważne jest też wskazanie krajobrazów szczególnie cennych dla społeczeństwa i mogących wymagać dodatkowej ochrony.

Każdy może wyrazić swoją opinię

Audyt krajobrazowy województwa pomorskiego jest sporządzany po raz pierwszy. Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami taki dokument powstaje raz na 20 lat, dlatego ma stanowić kompleksową analizę przestrzeni naszego regionu.

– Ważnym elementem prac nad audytem jest dla nas włączenie mieszkańców do dyskusji na temat krajobrazu i jego pomorskiej specyfiki. W ubiegłym roku realizowaliśmy to poprzez konkurs fotograficzny, natomiast tym razem podjęliśmy próbę zaangażowania mieszkańców regionu z wykorzystaniem innego narzędzia. Jest nim anonimowa ankieta internetowa – informuje Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Badanie opinii mieszkańców potrwa do 15 czerwca 2021 r. Formularz ankiety dostępny jest TUTAJ.

– To jak wygląda otaczająca nas przestrzeń, w jaki sposób jest kształtowana, ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Zachęcam mieszkańców naszego regionu do poświęcenia krótkiej chwili i przekazania głosu w przygotowanej ankiecie – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Wyniki ankiety będą istotnym źródłem informacji dla zespołu sporządzającego audyt krajobrazowy, a także przyczynkiem do dalszych działań, m.in. przy planowanych konsultacjach społecznych projektu audytu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.