Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/02/IMGP1255-2-scaled.jpg Podwójne urodziny w Dzierżążnie. Szpital ma 80 lat, a oddziały rehabilitacji – 50

Podwójne urodziny w Dzierżążnie. Szpital ma 80 lat, a oddziały rehabilitacji – 50

Fot. materiał prasowy szpitala
23.02.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
23.02.2023

W ramach inauguracji jubileuszy placówki w Dzierżążnie, która jest w strukturze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, odbyło się przedstawienie i wykład. W wydarzeniu 23 lutego 2023 r. wzięła m.in. udział członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Placówkę w Dzierżążnie połączono ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie w 2008 r. Wydarzeniu towarzyszyło też otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (zakończenie II etapu inwestycji) mającego na celu utworzenie Kaszubskiego Centrum Senioralnego w Dzierżążnie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Inauguracja jubileuszy

Szpital w Dzierżążnie powstał 80 lat temu, a działalność rehabilitacyjną rozpoczął pół wieku temu.

– Aktualnie zaczynamy obchody ważnych dla szpitala rocznic. Przypomnę, że poza 80. rocznicą powstania placówki, obchodzimy też 50. rocznicę funkcjonowania tutaj oddziałów rehabilitacji, ale też w tym roku mamy 15-lecie włączenia szpitala w Dzierżążnie w struktury Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Dziękuję pracownikom, zarówno aktualnym, jak i byłym, za zaangażowanie w tworzenie dobrej marki tej placówki – mówiła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Z okazji inauguracji jubileuszy odbyło się przedstawienie. Był to spektakl słowno-muzyczny „Ocalić od zapominania” z utworami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wisławy Szymborskiej i Marka Grechuty w wykonaniu małych pacjentów turnusu rehabilitacyjnego. Zrealizowały go dzieci pod kierunkiem dwóch nauczycielek – Elizy Rzepeckiej i Doroty Pawelczyk – ze szkoły przyszpitalnej w Dzierżążnie zorganizowanej w Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach. Po występie był wykład byłego dyrektora placówki dr Bogumiła Przeździaka, który przybliżył w nim historię szpitala i oddziałów rehabilitacyjnych.

–  W dzisiejszym wydarzeniu wzięli udział byli i obecni pracownicy szpitala w Dzierżążnie, a całe spotkanie miało kameralny charakter. Uczestnicy inauguracji nie kryli wzruszenia. Bardzo podobało się im przedstawienie w wykonaniu dzieci, a także wykład byłego szefa placówki – wyjaśniła rzeczniczka kościerskiej placówki Magdalena Andrzejewska.

Jak zapowiedziała prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Marzena Mrozek: „chcemy uczcić to wyjątkowe wydarzenie organizując różnego rodzaju działania edukacyjne, kulturalne i integracyjne dla zaproszonych gości, pacjentów, a także personelu szpitala. Finał naszych działań przypadnie 8 września 2023 r.”

Samorząd wspiera rozwój Dzierżążna

Od kilku lat pomorski samorząd dofinansowuje inwestycje w szpitalu w Dzierżążnie. W czasie pandemii w 2020 r. pacjentów z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku trzeba było przenieść do Dzierżążna. W tym celu przeprowadzono remont oraz zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne. Samorząd województwa przekazał na tę inwestycję prawie 2,7 mln zł. Nowopowstały 40-łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy usytuowany w pawilonie nr 7 dysponuje dwu- i trzyosobowymi salami chorych, 7 łazienkami oraz m.in. salami dziennego pobytu i terapii zajęciowej, gabinetami rehabilitacyjnymi i zabiegowymi. Zakupiono m.in.: aparat EKG, defibrylator, ssaki infuzyjne oraz wózki dla niepełnosprawnych, pompy do karmienia oraz wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego. Natomiast w latach 2021-2022 r., dzięki prawie 5 mln zł z budżetu województwa pomorskiego, na potrzeby ZOL-u wyremontowano pawilon nr 1. Powstało w nim m.in.: 15 sal chorych, łazienki, gabinety zabiegowy i rehabilitacyjny, sala rehabilitacyjna, jadalnia oraz ogród zimowy. Kupiono też wyposażenie.

– Placówka w Dzierżążnie rozwija się. Na bazie wyremontowanych przestrzeni powstaje tutaj Kaszubskie Centrum Senioralne dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, a nie tak dawno zaczął też w Dzierżążnie funkcjonować Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Oczywiście cały czas prowadzona jest w Dzierżążnie działalność rehabilitacyjna, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci – dodała marszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska.

Historia i współczesność

Historia budynków szpitalnych sięga II wojny światowej. W 1943 r. francuscy jeńcy na polecenie Niemców zbudowali w Dzierżążnie baraki, które służyły hitlerowskim wojskom jako placówka leczniczo-rekonwalescencyjna. W 1945 r. przez krótki czas działał tu szpital radziecki. Tuż po wojnie w 1946 r. z inicjatywy Szwedzkiego Czerwonego Krzyża wyremontowano zdewastowane budynki i powstało prewentorium dla dzieci zagrożonych chorobami i głodem. Działało do 1953 r. Poza szpitalem w ośrodku było sanatorium oraz szkoła, organizowano też letnie kolonie. Jednorazowo w prewentorium mogło przebywać 600 dzieci. Szpital w Dzierżąznie jako sanatorium przeciwgruźlicze powstał w 1953 r. Natomiast w 1970 r. utworzono Gdańskie Centrum Rehabilitacji pod nazwą Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej. Był to początek późniejszych oddziałów rehabilitacyjnych, które zlokalizowano w Dzierżążnie. Pierwsi pacjenci trafili do Dzierżązna w 1973 r. W kompleksie były: apteka, laboratorium analityczne, pracownia RTG, gabinety: stomatologiczny, psychologa i logopedy. W latach 70. XX w. szpital miał 300 łóżek w 4 oddziałach rehabilitacji i oddziale ortopedii. Łącznie leczono w nim 1800 chorych. W centrum odbywały się też staże lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji i ortopedii oraz magistrów fizjoterapii. Placówka w Dzierżążnie 1 sierpnia 2008 r. weszła w struktury Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Obecnie realizuje świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej dzieci i dorosłych, rehabilitacji neurologicznej dzieci i dorosłych oraz opieki długoterminowej somatycznej i psychiatrycznej. Dysponuje łącznie 230 łóżkami. Od lat jest głównym tego typu ośrodkiem w północnej Polsce. Rocznie w szpitalu leczy się dwa tysiące pacjentów. Cieszy się zaufaniem chorych, którzy niejednokrotnie wracają do placówki na kontynuację terapii.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.