Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku

Projekt: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”
Oś priorytetowa: 3 Edukacja
Działanie: 3.3 Edukacja zawodowa
Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
Cel projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego. 
Dofinansowanie projektu z UE: 1 624 411,80 zł
Wartość projektu: 1 804 902,00 zł
Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów wojewódzkich zespołów szkół policealnych poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców

Projekt Samorządu Województwa Pomorskiego obejmie trzy placówki:
1)    Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku,
2)    Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni,
3)    Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku.

Działania skierowane do uczniów: 
1)    staże i praktyki zawodowe organizowane u pracodawców,
2)   organizacja zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, (np. zajęcia specjalistyczne dla technika masażysty, doskonalenie umiejętności z zakresu wdrażania technik terapeutycznych dla terapeuty zajęciowego, doskonalenie umiejętności w zakresie nowoczesnych metod w kosmetologii dla technika usług kosmetycznych, zawodowy język angielski i niemiecki rozszerzony, wyjazdy studyjne do pracodawców zagranicznych),
3) doradztwo edukacyjno-zawodowe (warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,

Działania skierowane do nauczycieli:
4)    kursy i szkolenia doskonalące (nauka języka migowego i pisma Braila, podologia, trychologia, mezoterapia mikroigłowa, kurs obsługi platformy Moodle, rozszerzony język niemiecki i angielski zawodowy,
5)   studia podyplomowe (tyflopedagogika, kosmetologia, wspomaganie osób starszych i niesamodzielnych, metody i techniki terapii zajęciowej, przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa, epidemologia).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.