Przed nami drugi etap realizacji strategicznych przedsięwzięć samorządu województwa pomorskiego w turystyce wodnej. Obejmują one rozbudowę Pomorskich Szlaków Kajakowych oraz sieci przystani żeglarskich w obszarze Pętli Żuławskiej, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego. Wyzwaniom, jakie czekają nasz region w nadchodzących latach poświęcona była specjalna konferencja zorganizowana 22 maja 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Sporo udało się zrobić, na tym jednak nie koniec

Na początku konferencji przedstawicielom samorządów gminnych i powiatowych, pracownikom Lasów Państwowych i przedsiębiorcom wręczone zostały podziękowania za ich dotychczasowe zaangażowanie w rozwój turystyki wodnej na Pomorzu.

– Dzięki naszym wspólnym wysiłkom latach 2017-2023 udało nam się sporo zrobić. Mamy 1200 km oznakowanych szlaków kajakowych, 233 nowe lub zmodernizowane obiekty służące kajakarzom, w tym 180 przystani i 53 przenoski. Żeglarze korzystają z 14 nowych lub rozbudowanych portów i przystani żeglarskich oraz trzech przebudowanych mostów – przypomniał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

W sumie zrealizowanych zostało 40 projektów na kwotę 190 mln zł, przy wsparciu unijnym w wysokości prawie 130 mln zł. Na tym jednak nie koniec. Rozpoczyna się właśnie drugi etap realizacji wspomnianych przedsięwzięć strategicznych związanych z turystyką wodną.

– Chcemy w dalszym ciągu podnosić komfort i bezpieczeństwo turystów, którzy korzystają z aktywnych form wypoczynku. Na ten cel z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przeznaczamy 100 mln zł. Po trudnych negocjacjach Komisja Europejska zgodziła się na realizację projektów typowo turystycznych. Teraz sztuką jest, żeby dobrze wydać te środki – dodał marszałek Struk.

Na co zwrócić uwagę przy planowaniu inwestycji?

Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP zaprezentował zasady, jakie będą obowiązywały przy ubieganiu się o dofinansowanie dla projektów z zakresu turystyki w ramach FEP 2021-2027.

– Żeby dobrze przygotować projekty trzeba zapoznać się z dokumentami. W programie mamy precyzyjnie napisane, co jest istotne. Przede wszystkim projekty dotyczące turystyki powinny być maksymalnie dostępne dla wszystkich osób. Powinny też w jak największym stopniu ograniczać negatywny wpływ turystyki na środowisko naturalne. Co ważne, planowane inwestycje nie powinny zwiększać natężenia ruchu samochodowego – zaznaczył dyrektor Szymański.

Następnie Grzegorz Tomaszewski z firmy DS Consulting omówił wyniki prac nad wykonalnością dla obu wodnych przedsięwzięć strategicznych w perspektywie na lata 2021-2027. Z kolei Rafał Wasil z Departamentu Infrastruktury UMWP przedstawił zakładany przebieg współpracy przy realizacji przedsięwzięć strategicznych na linii samorząd województwa pomorskiego a inwestorzy. Zwłaszcza na co powinni zwrócić uwagę beneficjenci przygotowując swoje projekty.