Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/03/20221113_130838-scaled-1.jpg Plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wchodzi w życie!

Plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wchodzi w życie!

Fot, materiał prasowy
01.03.2024
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
01.03.2024

Kończy się długa batalia o wprowadzenie planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Naczelny Sąd Administracyjny 29 lutego 2024 r. umorzył postępowanie kasacyjne w związku z cofnięciem przez wojewodę pomorską Beatę Rutkiewicz skargi kasacyjnej wniesionej przez jej poprzednika od wyroku WSA w Gdańsku.

Poprzedni wojewoda Dariusz Drelich złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którym to wyrokiem z 10 maja 2023 r. w sprawie II SA/Gd 89/23 sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 25/11/2022 PN-I.4131.54.2022.MK dotyczące uchwały w sprawie planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W związku z uprawomocnieniem się wyroku WSA w Gdańsku 29 lutego weszła w życie uchwała nr 583/XLVII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 października 2022r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Trochę historii

Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 r. W jego skład wchodzi 10 rezerwatów przyrody. Na terenie województwa pomorskiego jest 9 parków krajobrazowych. Każdy z nich ma uchwalony przez sejmik plan ochrony. Taki plan został też przyjęty na sesji 24 października 2022 r. dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Czym jest plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?

To ważny dokument planistyczny. Plan sporządza się, aby określić kierunki i zasady ochrony środowiska przyrodniczego, zasobów kulturowych i walorów krajobrazowych. Podkreślono w nim konieczność ograniczenia wycinki drzew i utworzenie nowych rezerwatów przyrody. Plan zawiera m.in. realizację postulatów mieszkańców regionu, którzy domagali się powstrzymania wycinki zielonych płuc Trójmiasta. Warto dodać, że zapisy tego dokumentu powinny znaleźć się w przygotowywanym 10 lat planie urządzenia lasu. Co ważne, Ministerstwo Klimatu i Środowiska na terenie TPK wstrzymano prawie 30 proc. planowanych wycinek na najcenniejszych przyrodniczo terenach.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.