Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. MDW E70 w 2020 roku

Pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. MDW E70 w 2020 roku

Głównym tematem spotkania była prezentacja wyników Analizy uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i fizjograficznych dla połączenia drogi wodnej Odra – Wisła. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, jako koordynator przygotowania opracowania zaprezentowało efekty przeprowadzonej Analizy uwarunkowań przestrzennych w zakresie zasadności i możliwości wytyczenia nowego przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła. Uczestnicy spotkania uznali, iż przedstawiony materiał wymaga uzupełnienia, szczególnie, jeśli chodzi o informacje zawarte na mapach oraz sumaryczne podsumowanie przeprowadzonej analizy w formie opracowania graficznego. 

Celem ww. analizy jest zebranie w formie jednego i jednorodnego dokumentu posiadanych i dostępnych przez służby planistyczne województw kujawsko – pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego materiałów będących podstawą merytoryczną do sporządzenia – w dalszej kolejności – części analitycznej i koncepcyjnej Studium, którego zadaniem będzie: wyznaczenie wariantów przebiegu MDW E70 na odcinku Odra-Wisła w min. IV klasie żeglowności, diagnoza, wielokryterialna analiza, parametryzacja i wartościowanie wariantów, w tym szacunek kosztów ich realizacji i wskazanie wariantu rekomendowanego do dalszych prac studialnych.

Ponadto poruszono kwestie zawierania stosowanych porozumień dotyczących podejmowania działań na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinaka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 do roku 2022 oraz podpisania deklaracji o współpracy województw na kolejne lata 2021-2025.