Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pierwsze posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 2020 r. [RELACJA, MATERIAŁY DO POBRANIA]

Pierwsze posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 2020 r. [RELACJA, MATERIAŁY DO POBRANIA]

Zdjęcie przedstawia przebieg posiedzenia PKRES w dniu 30.01.2020 r.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu

Po rozpoczęciu spotkania przedstawiono prezentację dotyczącą stopnia realizacji projektu „Pomorski System Przedsiębiorczości Społecznej na lata 2019 – 2022″ za rok 2019 oraz plan na 2020 rok. 

W ramach realizacji projektu w 2019 roku zrealizowano:

 • 6 spotkań Pomorskiego Komitetu Rozwoju Społecznego
 • 3 spotkania sieci Pomorskich OWES
 • Wizytę studyjną
 • 3 spotkania Konwentu CIS – KIS
 • 2 spotkania kierowane do NGO dot. budowania partnerstw
 • 3 spotkania subregionalne dot. Aktywizacji społeczno- zawodowej
 • 7 spotkań dot. budowania współpracy JST, instytucji pomocy i integracji społecznej, IRP, PES na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Współorganizowanie Forum Inicjowania Rozwoju
 • Współorganizacja Srebrnego Drzewka
 • Współorganizacja V Pomorskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Aktywizacji Społecznej
  i Zawodowej

 

Przedstawiono także plan projektu na rok 2020, którym będzie kontynuacja działań skupionych na zadaniach:

 • Zapewnienie warunków do realizacji Wojewódzkiej Polityki Rozwoju i Systemu Wsparcia ES
 • Zapewnienie warunków do rozwoju różnych form, kooperacji pomorskich przedstawicieli JST,IPS, IRP, NGO, PES, biznesu i edukacji działających na rzecz rozwoju ES
 • Monitoring rozwoju i promocja Ekonomii Społecznej w regionie

 

Sprawozdanie z działalności Pomorskich OWES

W dalszej części spotkania Pomorskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprezentowały swoją działalność w minionym 2019 roku. Przedstawiono prowadzoną przez OWES-y działalność w zakresie wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej, stan osiągnięcia wskaźników w ramach realizowanego projektu, plany i zadania do wykonania w najbliższym roku. 

Ważnym tematem poruszonym przez przedstawicieli OWES była także kwestia możliwości wsparcia podmiotów w finansowaniu kosztów podatku VAT. 

 

Materiały ze spotkania dostępne do pobrania:

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: “Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”.

 

Poniżej galeria zdjęć. Fot. Marcin Mielewczyk [Zdjęcia przedstawiają przebieg posiedzenia PKRES w dniu 30.01.2020 r.]