Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_4759-scaled.jpg Pierwsza tegoroczna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Czym zajmowali się radni?

Pierwsza tegoroczna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Czym zajmowali się radni?

LXI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. jacek Sowa
29.01.2024
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
29.01.2024

Ostatni poniedziałek miesiąca to tradycyjnie dzień, w którym odbywa się sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na pierwszym tegorocznym spotkaniu radni zajmowali się m.in. zgłoszonym przez radnych opozycji stanowiskiem dotyczącym sytuacji w Polsce. Podjęta została również decyzja o przystąpieniu województwa pomorskiego do Euroregionu Bałtyk.

LXI sesja Sejmiku Województw Pomorskiego odbyła się 29 styczna 2024 r.

Co dzieje się w Polsce?

Pierwszym punktem sesji była przygotowana przez klub Prawa i Sprawiedliwości uchwała w sprawie  przyjęcia stanowiska o sytuacji w Polsce. Wato dodać, że uchwała została złożona zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa, która mówi, że Przewodniczący Sejmiku obowiązany jest wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Sejmiku projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do sejmiku co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji sejmiku

– W Polsce źle się dzieje. Sytuacja jest krytyczna. Mamy do czynienia z antydemokratycznymi działaniami rządu Donalda Tuska – mówił przedstawiając stanowisko, Jerzy Barzowski, przewodniczący klubu PiS.

Jako przykłady wskazał: przejęcie Telewizji Polskiej, aresztowanie posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz o próbę siłowego usunięcia Prokuratora krajowego, Dariusza Barskiego.

– Można powiedzieć, że premier Tusk reprezentuje interesy niemieckie, brukselskie, ale nie polskie – mówił Barzowski.

Przewodniczący powtórzył też słowa, o „koalicji 13 grudnia”, o której radni opozycji mówili na grudniowej sesji Sejmiku.

Przewodniczący klubu KO, Jerzy Kozdroń złożył wniosek przeciwny wobec propozycji uchwały przedstawionej przez PiS.

– W tym projekcie są wymienione trzy sytuacje w których władze RP miałyby się dopuścić działań siłowych. Żaden z tych argumentów nie jest prawdziwy – podkreślał Kozdroń.

Szczegółowo i konkretnie tłumaczył, że działania władz nie miały charakteru siłowego, i wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Krytycznie o projekcie stanowiska PiS wypowiedział się również Piotr Zwara.

– Lepiej byłoby zdjąć ten projekt z porządku obrad. Forma i treść tego stanowiska jest dla mnie niedopuszczalna. Żałuje, że będziemy musieli nad nim głosować – mówił.

Po dyskusji odbyło się głosowanie w którym 17 radnych opowiedziało się za odrzuceniem przygotowanego projektu uchwały, a za jego przyjęciem głosowało 9 radnych. To oznacza, że projekt nie uzyskał akceptacji radnych.

Zmiana statutu WOTU

Radni zmienili również statut Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku. Zmiana ta związana jest z utworzeniem stanowiska zastępcy dyrektora jednostki, oraz z przeniesieniem działalności statutowej z Ośrodka zlokalizowanego w Smażynie do tymczasowej lokalizacji przy ul. ppłk. Ryszarda Lubowiedzkiego 2 w Dąbrówce. Siedziba została zmieniona z powodu pożaru (jest to wynik pożaru, który wybuchł w październiku 2022 r. Zmiany mają charakter organizacyjny i techniczny. Uchwałę w tej sprawie radni przyjęli jednogłośnie.

Dołączamy do Euroregionu Bałtyk

Od 2001 r. województwo pomorskie jest członkiem Euroregionu Bałtyk, który zrzesza regiony i organizacje członkowskie z Polski, Litwy, Danii i Szwecji. Misją Euroregionu są m.in.  wspólne inicjatywy na rzecz  wzmocnienia i promocji współpracy wśród władz lokalnych i regionalnych, oraz zrównoważonego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Szczególnie chodzi o obszar Południowego Bałtyku.

Prezydium Euroregionu Bałtyk podjęło decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przekształcenia Euroregionu w organizację z osobowością prawną. Ugrupowanie zostaje utworzone, żeby ułatwiać i upowszechniać współpracę transgraniczną pomiędzy członkami oraz wzmocnić spójność ekonomiczną i społeczną na obszarze Euroregionu – uzasadniał projekt uchwały Grzegorz Grzelak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. – Dlatego właśnie niezbędne było przyjęcie uchwały o przystąpieniu do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk – dodał.

Uchwałę poparli wszyscy radni.

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się 26 lutego 2024 r.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.