Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/50cf3d4d-10f6-4afb-907b-85ba1deddcfd.jpg Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ofertę należy złożyć: elektronicznie w systemie Witkac.pl  – do 30 marca 2017 r. do godz. 23:59:59 oraz w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami – do 31 marca 2017 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie: “Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone tylko w formie elektronicznej, bądź tylko w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Informacji o konkursie udzielają pracownicy ROPS:

Beata Perez Borjas i Agata Wyrobek, nr tel. 58 32 68 567.

Załączniki:

Uchwała

Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Karta oceny oferty