Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza rokrocznie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim”,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konkurs przeznaczony jest dla jest dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Dotyczy wspierania organizacji programów szkoleniowych oraz wspierania organizacji imprez sportowych. W ogłoszeniu umieszcza się wszelkie niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu, jak: rodzaj zadań, wysokość środków z budżetu przeznaczonych na ich realizację, termin składania ofert oraz  kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

Konkurs jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na stronie internetowej Urzędu, a także w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń zazwyczaj pod koniec listopada lub na początku grudnia danego roku.  

 

UWAGA: Oferty składane w konkursie są wypełniane z wykorzystaniem platformy www.witkac.pl

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.