Ogłoszenia / komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

17.11.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

Do pobrania