Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

08.07.2021

Uchwały Nr 662/265/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 15:45 oraz

– w formie papierowej  do dnia 3 sierpnia 2021 r. w Kancelarii Ogólnej do godz. 15:45 lub nadać za pośrednictwem poczty polskiej

– lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap

Do pobrania