Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych

17.11.2022

Zarząd Województwa pomorskiego, Uchwałą nr 1124/404/22 z dnia 17.11.2022 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie województwa pomorskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w gminie Sierakowice w ramach projektu pn. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w trybie konkursowym 84,28% EFS, 15,72% budżet państwa.

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl do dnia 12.12.2022r. do godz. 15.45 oraz

  • w formie papierowej do dnia 13.12.2022 w Kancelarii Ogólnej do godz. 15.45 lub nadać za pośrednictwem poczty polskiej
  • lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP

uchwała ogłoszenie konkursu z dnia 17.11.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY- KONKURS III ostateczna wersja

ZAŁACZNIK NR 1 DO KONKURSU karta oceny

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KONKURSU STANDARD

ZAŁACZNIK NR 3 DO KONKURSU KLAUZULA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁU FORMULARZ