Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/14d428f9-8b08-4382-bf79-c6e96eb65041.jpg Obszary Strategicznej Interwencji do SRWP 2020 i Regionalnych Programów Strategicznych, dane z 2011-1014

Obszary Strategicznej Interwencji do SRWP 2020 i Regionalnych Programów Strategicznych, dane z 2011-1014

Zgodnie z zapisaną w Strategii rozwoju województwa pomorskiego 2020przyjętej przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 24 września 2012 r. (uchwała nr 458/XXII/12), zasadą horyzontalną tematycznego i terytorialnego ukierunkowania interwencji, podstawowym narzędziem koncentracji działań będą Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

OSI to obszary wyróżniające się specyficznym zestawem cech społecznych, gospodarczych lub środowiskowych, które decydują o występowaniu na ich terenie strukturalnych barier rozwoju lub trwałych i możliwych do aktywowania potencjałów rozwojowych, wobec których winna być adresowana adekwatna tematycznie interwencja publiczna.

 

Do pobrania:

Obszary Strategicznej Interwencji 2011

Obszary Strategicznej Interwencji, aktualizacja dane 2012

Obszary Strategicznej Interwencji, aktualizacja dane 2013

Obszary Strategicznej Interwencji, aktualizacja dane 2014 (23.03.2016r.)

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.