Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/03/IMG_4247-scaled.jpg Nowoczesne usługi dla biznesu i nowe miejsca pracy. Santander rozszerza swoją działalność w Gdyni

Nowoczesne usługi dla biznesu i nowe miejsca pracy. Santander rozszerza swoją działalność w Gdyni

Mat. prasowy Invest in Pomerania
08.03.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
08.03.2023

Działająca w Gdyni spółka należąca do Grupy Santander 8 marca 2023 r. ogłosiła, że w najbliższym czasie przeprowadzi reinwestycję. Co to oznacza? Dalszy rozwój sektora usług dla biznesu na Pomorzu oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy.

Spółka Santander Digital Services to wyspecjalizowana jednostka Grupy Santander, której działania skupiają się na zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i przestępstwom finansowym oraz autoryzacjami wiarygodności operacji finansowych. W tym roku obchodzi swoje 15-lecie działalności w Gdyni., a usługi świadczone przez nią na Pomorzu obejmują klientów z całej Europy.

– Obserwując kierunek ewolucji profilu naszej działalności, odczuwamy olbrzymią satysfakcję. Konsekwentnie budujemy w organizacji kompetencje, których oczekują od nas klienci. Jednocześnie otwieramy nowe perspektywy rozwoju przed naszymi pracownikami. Jesteśmy historycznie związani z województwem pomorskim, tu stawialiśmy swoje pierwsze kroki na polskim rynku i tu nadal widzimy potencjał do rozwoju naszego biznesu – ocenia Bartosz Marciniak, dyrektor generalny Santander Digital Services w Polsce.

W 2022 r. spółka otworzyła się na wiele nowych projektów technologicznych oraz procesów bankowych. Obecnie w całym kraju Santander Digital Services zatrudnia 1 200 osób, z czego 600 dołączyło tylko w roku ubiegłym. Na terenie województwa pomorskiego liczba pracowników sięga 700 osób.

Plany dalszego rozwoju

W nadchodzącym czasie Santander Digital Services planuje dalszy rozwój swojej działalności, a co za tym idzie poszerzenie zatrudnienia o kolejnych 300 osób w skali kraju. Wpisywać się to będzie również w politykę aktywizacji młodzieży i wsparcia rozwoju karier młodych ludzi. Perspektywa praktyki oraz późniejsza praca pozwoli im bowiem zdobyć niezbędne doświadczenia w świecie operacji i technologii branży finansowej.

Na przestrzeni lat spółka zrealizowała liczne programy doszkalające i aktywizujące, prowadzone we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni. Warto także przypomnieć, że w ubiegłym miesiącu Santander Digital Services ogłosił plany na rozwój biznesu w Słupsku. Firma prowadzi aktywną rekrutację pracowników, którzy w erze pracy zdalnej zyskają możliwość rozwijania kariery zawodowej bez konieczności migracji ze swoich rodzinnych miejscowości.

Rynek BSS coraz silniejszy

Obecnie w sektorze usług dla biznesu (Business Services Sector, BSS) w Trójmieście pracuje ponad 35 tys. osób, a powierzchnia biurowa przekroczyła milion mkw. W ostatnim półroczu do biznesowego krajobrazu regionu dołączyły centra takich firm jak Armatis, Godel, Solidigm czy Grid Dynamics. Co istotne, firmy obecne już na rynku stale zwiększają zatrudnienie i poszerzają swoją działalność.

– Nowoczesne usługi dla biznesu to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce. Dzięki działaniom Invest in Pomerania udało nam się zbudować obecność branży w Trójmieście praktycznie od zera i przez kolejne lata mogliśmy regularnie ogłaszać kolejne projekty inwestycyjne. I dalej to robimy. Trójmiasto oferuje doskonałe warunki dla nowoczesnych sektorów gospodarki, czego dowodem jest reinwestycja firmy z Grupy Santander w Gdyni  – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Jak przekonuje Marcin Grzegory z Invest in Pomerania, dynamika rynku pracy ma fundamentalne znaczenie dla biznesowych inwestycji zagranicznych.

– Zagraniczni inwestorzy pojawiają się tam, gdzie potencjał ludzki gwarantuje im stabilność działalności. Dlatego tak istotna jest współpraca biznesu ze światem nauki, wspierana dodatkowo przez organy publiczne. Podejmujemy inicjatywy konsolidujące te środowiska, a także sami wspieramy podaż pracowników w kluczowych dla rynku branżach – dodaje Marcin Grzegory.

Biznesowy potencjał Gdyni

Gdynia już od dawna odchodzi od opinii miasta typowo portowego. Rynek BSS rośnie tu wraz z kolejnymi inwestycjami nowoczesnych powierzchni biurowych. Od wielu lat działają tu lokalne oddziały Sony, Nordea czy DNV.

– Gdynia jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla nowoczesnych inwestycji. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym położenie w centrum rozwiniętego regionu, skomunikowanie czy wysoka jakość przestrzeni biurowych. W Gdyni lokują się firmy z sektora usług dla biznesu, oferując tym samym mieszkańcom dobrze płatne miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miasta – mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. – We współczesnym świecie obserwujemy istotę cyberbezpieczeństwa, szczególnie tego finansowego. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że firma Santander Digital Services od 15 lat rozwija swój potencjał właśnie w Gdyni

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.