Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nowe zasady segregowania odpadów, walka ze smogiem i miejski transport przyszłości

Nowe zasady segregowania odpadów, walka ze smogiem i miejski transport przyszłości

Mężczyzna na drabinie maluje czysty krajobraz

W Gdańsku 21 listopada 2017 r. zaczyna się Pomorskie Eko Forum. Ponad 40 ekspertów będzie zastanawiać się nad przyszłością środowiska i ekologii.

 

Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy podejmą dwa tematy – nowe zasady segregacji odpadów oraz problemy jakości powietrza. W dyskusji udział wezmą przedstawiciele różnych branż specjalizujących się w ochronie środowiska: eksperci, prawnicy, reprezentanci administracji rządowej, regionalnej i samorządowej, a także przedstawiciele świata nauki i biznesu.

 

Mniej śmieci

Od kilku miesięcy w Polsce obowiązują nowe zasady segregacji śmieci, które wynikają z konieczności zapewnienia coraz niższego poziomu zbierania odpadów. Śmieci dzielimy na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Obecnie w skali kraju poziom zbierania odpadów wynosi 26 proc., a rocznie wskaźnik wzrasta zaledwie o 0,7 proc. W 2020 r., zgodnie z prawem Unii Europejskiej, musimy uzyskać 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Specjaliści szukać będą odpowiedzi na pytanie, jaka jest przyszłość regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i jakie stoją przed nimi wyzwania, wynikające z wprowadzonych zmian. Będą też zastanawiać się, jak najlepiej zainwestować 1,3 mld euro funduszy unijnych, które możemy przeznaczyć na gospodarkę odpadami.

 

Zdrowe powietrze

Tematem drugiego dnia Pomorskiego Eko Forum będzie jakość powietrza. Unijne przepisy dotyczące powietrza w Europie nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia narażenia obywateli na pył zawieszony. Pomimo ciążącego na państwach członkowskich obowiązku zagwarantowania zadowalającej jakości powietrza dla obywateli, jego czystość od lat stanowi problem w wielu miastach. Pomorskie Eko Forum ma pokazać gminom skuteczne narzędzia do walki z niską emisją, modele współpracy oraz źródła finansowania inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza.

Eksperci rozmawiać będą także o rozwiązaniach na rzecz zrównoważonego transportu oraz smart technologii pozwalających lepiej zarządzać gminami.

 

Pomorskie Eko Forum

  • 21-22 listopada 2017 r., wtorek, godz. 9.00; środa, godz. 10.00
  • Europejskie Centrum Solidarności
  • pl. Solidarności 1
  • Gdańsk

Więcej informacji: Pomorskie Eko Forum

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.