Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Nowe zasady realizacji umów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Nowe zasady realizacji umów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Zgodnie z nowymi zasadami realizacji umów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, w przypadku zamówień powyżej 20 000 zł netto, beneficjenci zobowiązani będą do wybrania wykonawcy w sposób określony w opracowanym przez Instytucję Zarządzającą dokumencie p.n Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” .Dokument określa również wysokość sankcji finansowych w przypadku uchybienia ww zasadom. Informujemy jednocześnie, że dla beneficjentów konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Rybackie, nowe zasady obowiązują dla  umów zawartych w naborach ogłoszonych po dniu 13 kwietnia 2018 r. W przypadku działań dla których wnioskodawcami są Lokalne Grupy Rybackie, nowe zasady obowiązują dla umów zawartych na podstawie wniosków złożonych po dniu 13 kwietnia