Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/02/2.jpg Nieoceniona pomoc dla młodzieży i rodzin. Poradnia psychologiczna powstała w Rusocinie

Nieoceniona pomoc dla młodzieży i rodzin. Poradnia psychologiczna powstała w Rusocinie

Fot. Marcin Józefowicz
07.02.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
07.02.2023

Na terenie Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie została otwarta poradnia psychologiczna. Placówka pomoże młodzieży, która zmaga się m.in. z traumą, zaburzeniami psychospołecznymi, zdrowotnymi i psychicznymi. Na wsparcie mogą liczyć też ich rodziny. Z pomocy skorzystają także Ukraińcy, którzy trafili na Pomorze.

Otwarcie poradni odbyło się 7 lutego 2023 r. Wziął w nim udział m.in. dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Marcin Fuchs oraz Katarzyna Weremko dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP.

Z jakiej pomocy skorzystają nastolatkowie?

Pomoc w poradni otrzyma młodzież, która doświadcza traum, stresu pourazowego oraz pogłębiających się napięć prowadzących do zaburzeń psychospołecznych, zdrowotnych i psychicznych. W ramach wsparcia przygotowano m.in.: 78 indywidualnych ścieżek reintegracji, wsparcie środowiskowe oraz kompleksową ofertę wsparcia rodziny. Ponadto, dla 12 osób możliwe będzie 10-miesięczne wsparcie pogłębione w placówce wsparcia dziennego. W ośrodku będzie realizowana: pogłębiona diagnostyka, usługi psychologiczne, terapeutyczne, psychiatryczne, profilaktyczne, obywatelskie, mediacyjne, psychospołeczne i rozwojowe.

A co z rodzinami?

Wsparciem profilaktycznym poradni zostaną też objęte rodziny przeżywające trudności, a zwłaszcza zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Z pomocy skorzystają również dzieci zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej, głównie z zaburzeniami zachowania i emocji. Łącznie pomocą w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 100 osób .

– Pomoc w poradni będzie realizowana w formie wsparcia psychoterapeutycznego oraz psychospołecznego tak, aby wzmocnić funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny – wyjaśnia dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marcin Fuchs.

Projekt będzie realizowany przez powiat gdański przez dwa i pół roku wraz z partnerami NGO, MŚP w adaptowanym na ten cel ośrodku w Rusocinie. Koszt projektu Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim to ponad 1,8 mln zł, w tym prawie 1,6 mln zł wyniosło dofinansowanie unijne.

 

Pomoc dla Ukraińców

Wsparciem psychologicznym objętych zostało 30 obywateli Ukrainy, których nowym domem stał się powiat gdański. Imigranci korzystają m.in. z terapii indywidualnej i rodzinnej oraz treningów umiejętności społecznych, dzięki którym zintegrują się ze społecznością lokalną. Do ich dyspozycji są  pracownia kulinarna i multimedialna.

– Koszt tej pomocy to 300 tys. zł, a usługi będą świadczone do końca lipca 2023 r. przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA – mówi dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP Katarzyna Weremko.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.