Projekt termomodernizacji budynków będących własnością jednostek organizacyjnych samorządu województwa pomorskiego był realizowany w okresie od 2014 roku.

 

Budynki z całego województwa

W pierwszym etapie projektu do przeprowadzenia termomodernizacji wybrano 21 budynków, należących do dziewięciu jednostek samorządu województwa. Były to między innymi: budynki szkolne Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku, Gdańsku i Gdyni, budynki administracyjne oraz socjalno-biurowe Zarządu Dróg Wojewódzkich czy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Prace w co trzecim budynku wymagały uzyskania zgody konserwatora zabytków.

 

Na czym polega termomodernizacja?

Najbardziej widocznym efektem prac termomodernizacyjnych jest zmiana estetyki budynków. Ściany są ocieplane i izolowane od wilgoci. Również elewacje są odmalowywane. Wstawiane są nowe okna i drzwi. Takie zmiany widać na przykład w budynkach Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku. Praktycznie we wszystkich projektach modernizacji zakłada się wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej. Likwidowane są stare kotłownie i jeśli to jest możliwe, indywidualne źródła ciepła. W ich miejsce montowane są kotły na biomasę, jak na przykład np. w bazie materiałowej ZDW w Zielinie lub podłącza się obiekty do sieci grzewczej (budynek Zespołu Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim). 

 

Jakie są efekty prac?

Dzięki inwestycjom rachunki za ogrzewanie i energię elektryczną będą niższe. Szacowana oszczędność wyniesie ponad sześć tysięcy gigadżuli rocznie. To około 35 proc. mniej niż przed termomodernizacją. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych lub odnawialnych źródeł energii zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza. Projekt zakładał zmniejszenie emisji o ponad 600 ton równoważnika CO2 rocznie.

 

Ile to wszystko kosztowało?

Cały projekt kosztował ponad 15 mln zł. Termomodernizacja budynków samorządu województwa pomorskiego była dofinansowana ze środków unijnych. Prawie 12 mln pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wkład własny ze środków samorządu to około 3 mln zł. 

 

Jak zmnieniły sie niktóre budynki? Zobacz prezentację