Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Termomodernizacja
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e70d285d-fcfa-4173-ba78-fb7c9c730927-121.jpg Europejski Bank Inwestycyjny zaprasza do składania ofert w celu wyboru drugiego pośrednika finansowego

Europejski Bank Inwestycyjny zaprasza do składania ofert w celu wyboru drugiego pośrednika finansowego

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Województwo Pomorskie planuje poszerzyć sieć dystrybucji pożyczek unijnych na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych. Termin złożenia ofert upływa 25 czerwca 2020 r.

 

Europejski Bank Inwestycyjny, 25 maja 2020 r. ogłosił postępowanie na wybór instytucji finansowych, których zadaniem będzie uruchomienie produktu finansowego z udziałem środków unijnych i budżetu państwa: Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych.

Zaproszenie kierowane jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków oraz funduszy pożyczkowych. Wybrany podmiot będzie udzielać wsparcia m.in. wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, TBS, jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym (w zakresie budownictwa komunalnego), a także przedsiębiorstwom usług energetycznych ESCO realizującym inwestycje mieszkaniowe na terenie województwa pomorskiego. Wybór zostanie przeprowadzony na podstawie wewnętrznych procedur Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), który współpracuje z Województwem Pomorskim w tym zakresie. Celem uruchomienia wsparcia jest finansowanie przedsięwzięć służących głębokiej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w całym województwie pomorskim.

Instrument zostanie zasilony środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). Kwota przeznaczona na wsparcie będzie zależna od oferty złożonej przez potencjalnego pośrednika finansowego, który ma obowiązek zadeklarować również pulę środków własnych (nie mniej niż 5 proc.), które będą stanowić wkład do pożyczek udzielanych na ten cel.

Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych znajduje się w ofercie GETIN Noble Banku SA – wsparcie z tego źródła otrzymało już ponad 50 wspólnot mieszkaniowych oraz jedna spółdzielnia mieszkaniowa, która dzięki wsparciu z RPO WP poprawi komfort cieplny 30 budynków, będących w jej zasobach. Trwa wybór drugiego podmiotu, którego placówki dołączą do sieci dystrybucji pożyczki. Środki z RPO WP oprocentowane są na bardzo niskim poziomie od 0 proc. do 0,2 proc. w skali roku. 

Łącznie, na powyższy cel Województwo Pomorskie przeznaczyło 138,3 mln zł, a co najmniej 7 mln zł wniosą łącznie pośrednicy finansowi, tj. GETIN Noble Bank SA i instytucja finansowa wybrana w ogłoszonym postępowaniu. Zakłada się wybór jednego podmiotu. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez ostatecznych odbiorców, będzie podlegać zwrotowi do EBI.

Postępowanie jest realizowane przez EBI w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Od 9 grudnia 2016 r. EBI pełni rolę menedżera funduszu funduszy.

Potencjalni oferenci mogą zgłaszać zapytania odnośnie dokumentacji do 11 czerwca 2020 r. Termin złożenia ofert upływa 25 czerwca 2020 r.

Zawiadomienie o zaproszeniu znajduje się na stronie internetowej Tenders Electronic Daily Europa

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.