Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
Nauczycielem Pomorza 2019 został Robert Cyrta, pasjonat teatru i nauczyciel historii. Kto jeszcze dostał wyróżnienie? [WYNIKI]

Nauczycielem Pomorza 2019 został Robert Cyrta, pasjonat teatru i nauczyciel historii. Kto jeszcze dostał wyróżnienie? [WYNIKI]

Finaliści konkursu Nauczyciel Pomorza 2019. Główna nagrodę i tytuł Nauczyciela Pomorza 2019 otrzymał Robert Cyrta (na zdjęciu trzeci z lewej strony)

Prowadzi innowacyjne programy teatralne dla uczniów, walczy z dopalaczami wśród młodzieży i jest instruktorem harcerskim. To w skrócie Nauczyciel Pomorza 2019 – Robert Cyrta z XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku. W piątek, 11 października 2019 r. nagrody najlepszym nauczycielom z Pomorza wręczył członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski.

 

Gala wręczenia nagród odbyła się podczas VIII Forum Pomorskiej Edukacji w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

 

Dziesięciu wspaniałych

Do tytułu Nauczyciela Pomorza 2018 nominowanych było 10 nauczycieli i wychowawców: Agnieszka Anna Banasiak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku), Anna Borowicz (Szkoła Podstawowa im. Księdza Prałata Józefa Bigusa w Baninie), Robert Maciej Cyrta (XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku), Sylwia Kaszuba (Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu), Halina Maria Mechler (Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdańsku), Seweryn Murawski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie), Małgorzata Ryś-Kiełtyka (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie), Krystyna Teresa Szczepańska (Szkoła Podstawowa im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie), Alicja Tubaja (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie) oraz Gabriel Wołosewicz (Powiatowy Zespół Szkół w Redzie).

Kapituła konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim to, jakie innowacyjne metody nauczania wprowadza nauczyciel i w jaki sposób inspiruje uczniów do działania. Ponadto, liczyły się sukcesy nauczyciela, sposób, w jaki wspiera uczniów i kreatywnie organizuje ich czas. Docenione zostały osoby, które nie tylko angażują uczniów, ale są też inspiracją dla innych nauczycieli i wychowawców.

 – To właśnie ci nauczyciele są najlepszym dowodem na to, że mimo wyjątkowo trudnej sytuacji, pomorska szkoła jest ciągle miejscem, w którym młodzi ludzie mogą przeżyć niezwykłą przygodę edukacyjną – podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – To prawdziwi mistrzowie wprowadzający młodzież nie tylko w świat nauki, ale i uczący wrażliwości społecznej i obywatelskiej. Bez takich wspaniałych pedagogów nie uda się nam w młodym pokoleniu Pomorzan zaszczepić wielkich idei Wolności i Solidarności – zaznaczył marszałek Struk.

Jury przyznało cztery wyróżnienia, które otrzymali:

  • Sylwia Anna Kaszuba – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu,
  • Halina Maria Mechler – nauczycielka języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku,
  • Seweryn Murawski – nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Lubichowie,
  • Gabriel Wołosewicz – nauczyciel chemii oraz przedmiotów zawodowych w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz technik organizacji reklamy w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.

Wyróżnieni nauczyciele otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 3 tys. zł.

 

Superaktywny Nauczyciel Pomorza 2019

Nauczycielem Pomorza 2019 został Robert Cyrta, który uczy historii, religii i wiedzy o teatrze w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku. Do tytułu został zgłoszony przez Radę Rodziców. Wyróżniony otrzymał pamiątkową statuetkę oraz bon o wartości 6 tys. zł.

Robert Cyrta prowadzi program „Teatr w szkole”, który jest innowacją pedagogiczną. W ramach programu powstał przedmiot Wiedza o teatrze, realizowany w klasach o profilu humanistycznym ze specjalnością teatralną. – Największą satysfakcję w pracy daje mi młodzież – mówił wzruszony Robert Cyrta. – To, że są, przychodzą, że ich się chce i są zaangażowani. Bez nich nigdy nie udałby mi się zrealizować żadnego projektu. Bardzo mnie cieszy, że otwierają się na nowe doświadczenia i są ciekawi świata. To jest czysta radość być nauczycielem, patrzeć, jak młodzi ludzie się rozwijają, wchodzą w dorosłość – podkreślił Robert Cyrta.

Nauczyciel Pomorza 2019 jest także autorem projektu zajęć teatralnych Młodzieżowa Akademia Teatralna, dzięki którym uczniowie poznają historię teatru, zasady ekspresji scenicznej i warsztat aktorski. W ramach zajęć młodzież przygotowuje też spektakle – Teatr jest odbiciem rzeczywistości – tłumaczy Robert Cyrta. – Młody człowiek może w tym lustrze zobaczyć siebie i odkrywa, kim tak naprawdę jest. To jest działanie trochę na przekór, ale dzięki temu, że stosujemy elementy dramy, wprowadzamy ich w świat wyobraźni, oni odkrywają w sobie takie pokłady kreatywności i twórczości, takie pomysły dla siebie, że jest to zaskakujące – opowiada Robert Cyrta. Nauczyciel Pomop0rza 2019 prowadzi także grupę teatralną Ephata, która skupia uczniów, absolwentów oraz studentów. Młodzież co roku przygotowuje specjalny projekt teatralny „Otwórz się”.

Jednak poza działaniami teatralnymi, Robert Cyrta jest też twórcą szkolnej grupy profilaktycznej PaTPORT, która ma promować wśród młodzieży życie wolne od przemocy i uzależnień, w tym od dopalaczy. Głównym zadaniem grupy jest profilaktyka rówieśnicza. Dzięki jego zapałowi i staraniom udało się utworzyć PaTPORTY w innych gdańskich szkołach. Prowadzi także wiele zajęć pozalekcyjnych dla uczniów: Klub Historyczny, Klub Biblijny, Odyseję Umysłu oraz Szkolne Koło Planszówek. Jest także czynnym harcerzem i instruktorem harcerskim – prowadzi zajęcia pogłębiające kompetencje społeczne dla drużyn harcerskich, a także społecznie sprawuje opiekę nad zuchami i harcerzami w czasie obozów i biwaków harcerskich.

Nauczyciel Pomorza 2019 jest inicjatorem różnych wydarzeń kulturalnych w środowisku lokalnym. Są to m.in. comiesięczne prezentacje teatralne dla mieszkańców dzielnicy Piecki-Migowo (Teatralne Piątki), przedstawienia teatralne wystawiane w Klubie Seniora w Domu Kultury Morena, a także warsztaty teatralne dla przedszkolaków z Przedszkola nr 74 w Gdańsku (Teatr dla Malucha).

 

Łyżka dziegciu – debata o edukacji

Spotkanie w Teatrze Muzycznym było okazją nie tylko do wręczenia nagród najlepszym nauczycielom Pomorza w 2019 roku. Odbyła się także debata o stanie polskiej szkoły. Wśród zaproszonych gości byli m.in. dr hab. Aleksander Hall, prof. Cezary Obracht-Prondzyński oraz marszałek Mieczysław Struk. Rozmawiali o kondycji współczesnej edukacji w Polsce w cieniu strajku włoskiego nauczycieli, problemów z tzw. podwójnym rocznikiem oraz chaosu organizacyjnego i prawnego w szkołach.

Aleksander Hall opowiedział o tym, czego uczy historia na podstawie ostatniego 30-lecia w Polsce. Z kolei prof. Cezary Obracht-Prondzyński przedstawił wyzwania, jakie stoją przed edukacją. Jednym z problemów jest nieprzewidywalność reform, rozstrzygnięć prawnych, co skutkuje niewiedzą o tym, co będzie działo się w szkołach za kilka miesięcy, a nawet tygodni. – Świadczy to o kompletnym braku wyobraźni o tym, jak funkcjonuje szkoła – mówił podczas emocjonującego wystąpienia prof. Cezary Obracht-Prondziński. – Innym groźnym tematem dla edukacji jest niestabilność. Przykład? Od kilku lat żaden rocznik nie przeszedł matury w ten sam sposób, co roku są jakieś zmiany. System jest niestabilny, co powoduje, że wszyscy, czyli rodzice, uczniowie, nauczycieli i cała administracja szkolna, muszą wykonywać gigantyczny wysiłek adaptacyjny. Nikt tego nie uwzględnia i dlatego moim zdaniem, tak naprawdę, nigdy nie policzył prawdziwych kosztów reformy edukacji – podkreślił prof. Obracht-Prondzyński.

Z brakiem właściwego przygotowania reform szkolnych zgodził się marszałek województwa pomorskiego. – Spotykamy się obecnie z problemami, które w znacznej mierze wynikają z pospiesznie i bez należytego przygotowania wprowadzanych zmian w systemie oświaty – mówił podczas wystąpienia Mieczysław Struk. – Od kilku miesięcy niemal codziennie docierają do mnie niepokojące informacje dotyczące przepełnionych klas w liceach ogólnokształcących, przeładowanych i nieodpowiadających wyzwaniom współczesności podstawach programowych czy coraz bardziej dotkliwych brakach kadrowych. Należy podkreślić, że to właśnie na samorządy spadły koszty wprowadzanych zmian w systemie oświaty i to zarówno finansowych, jak i organizacyjnych – wymieniał Struk.

Czytaj więcej: Polska szkoła przed strajkiem włoskim

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.