Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/08/nagrody_badkowskiego.jpg Wręczenie Nagród im. Lecha Bądkowskiego

Gdańscy społecznicy wyróżnieni. Nagrody Bądkowskiego wręczone podczas Święta Wolności i Demokracji

Laureaci Nagrody im. L. Bądkowskiego

Jubileuszowa 20. edycja Nagrody im. Lecha Bądkowskiego miała miejsce 30 sierpnia 2020 r. w Strefie Społecznej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Wyróżnienia zostały wręczone podczas obchodów Święta Wolności i Demokracji, zorganizowanego z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

Wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach – dla najlepszej organizacji pozarządowej, dla darczyńcy i społecznika roku.

 

Nagrodzeni

Wyróżnienie podkreśla rolę społeczników oraz organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i w rozwiązywaniu lokalnych problemów. – Wasza praca jest bezcenna i budująca społeczeństwo obywatelskie. Chcę podkreślić, że nie tylko od święta należy się Wam nasza wdzięczność za to, że każdego dnia czynicie nasze życie lepszym. Dziękuję w imieniu gdańszczanek i gdańszczan. Dziękuję również tym, którzy dziś nie zostaną przywołani. Wasza praca jest ważna, bezcenna i dostrzegana. Nieśmiało wszystkich Was proszę o więcej – mówiła podczas gali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Nagrodę główną w dla najlepszej organizacji pozarządowej otrzymała Fundacja Wspólnota Gdańska za umiejętne wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez kulturę, sztukę i edukację oraz rozwijanie współpracy z partnerami zaangażowanymi w rozwój społeczności lokalnych.
Kapituła nagrody przyznała także dwa wyróżnienia. Trafiły one do Fundacji Instytut Metropolitalny – organizacji eksperckiej (think tank) integrującej reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (studentów, absolwentów, doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej) oraz do Fundacji dla Rodziny Ogniska Nadziei za 10-letni dorobek w tworzeniu spójnego systemu na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, wspierania rozwoju, profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia oraz szeroko rozumianą działalność przeciwko wykluczeniu społecznemu.
Tytuł Gdański Społecznik Roku 2019 powędrował do Anety Baczyńskiej-Rostkowskiej, liderki społecznej z Gdańska-Osowej, nominowanej przez swoich sąsiadów.
Nagrody wręczyły prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz córka Lecha Bądkowskiego – Sławina Kosmulska. Oprócz statuetek wyróżnione organizacje otrzymały również czeki.

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego

Została ustanowiona przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w 2001 r. Wyróżnienie podkreśla rolę społeczników oraz organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Patronem nagrody został Lech Bądkowski (1920-84), dziennikarz, pisarz, współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, współtwórca „Solidarności”, sygnatariusz porozumień sierpniowych z 1980. Był działaczem społecznym i kaszubskim, a także przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.

Jubileusz Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wydarzeniu towarzyszyło również podsumowanie 15-lecia gdańskiej i pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To jedne z pierwszych w Polsce zespołów doradczych, które tworzyły zasady współpracy organizacji pozarządowych i władzy wykonawczej. Podczas uroczystości uhonorowano dawnych i obecnych współprzewodniczących oraz wręczono nominacje osobom rozpoczynającym pracę w VIII kadencji Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.