Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu – spotkanie w dn. 6 listopada 2017 r.

Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu – spotkanie w dn. 6 listopada 2017 r.

Głównym celem tego spotkania było przedstawienie założeń prac nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu oraz założeń procesu konsultacyjnego. Podjęcie współpracy przy opracowaniu projektu nowej uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest bowiem niezbędne dla dopasowania reżimu ochronnego tego obszaru do lokalnych potrzeb i uwarunkowań, z zachowaniem podstaw ekologicznych i krajobrazowych jego funkcjonowania. Na spotkaniu rozpoczęto również dyskusję nad zagadnieniami problemowymi, istotnymi dla tego obszaru. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele PBPR poinformowali, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie wykonane opracowanie oceniające stan zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Opracowanie to będzie stanowiło punkt wyjścia do analizy zasadności obowiązywania poszczególnych zakazów oraz weryfikacji przebiegu granic – ten etap zostanie przeprowadzony przy ścisłej współpracy z gminami.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.