Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zdrowie
Na PG opracowują projekty, które pomogą w walce z koronawirusem. Chodzi m.in. o respirator zapasowy i inteligentny system

Na PG opracowują projekty, które pomogą w walce z koronawirusem. Chodzi m.in. o respirator zapasowy i inteligentny system

Laboratorium szpitalne

Politechnika Gdańska przeznaczyła milion złotych na badania nad wirusem SARS CoV-2. Chodzi w nich o poszerzenie wiedzy, zrozumienie mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

 

Na PG jako uczelni badawczej, w ramach strategicznego projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, od 2019 r. realizowany jest program Combating Coronavirus.

 

Wybrano 7 z 16 projektów

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej brali udział w konkursie. Złożyli 16 wniosków, z których 7 zostało zakwalifikowanych do finansowania. Początkowo na badania przeznaczono 600 tys. zł. Jeden zespół mógł dostać do 200 tys. zł. dofinansowania. Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem oraz złożeniem dużej liczby dobrych wniosków rektor PG prof. Krzysztof Wilde podjął decyzję o zwiększeniu puli nagród w konkursie. Wszystkie projekty badawcze realizowane będą we współpracy z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na co dofinansowanie?

Badania mogą trwać maksymalnie rok. Dofinansowania może być przeznaczone na modernizację lub doposażenie laboratoriów, wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami zaplanowanych badań, a także koszty związane z dokonaniem zgłoszenia wniosku patentowego.
 

Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania:

  • Badanie i rozwój nowych technologii do celu monitorowania stanu pacjentów z zakażeniem SARS-Cov-2 w warunkach klinicznych i domowych. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 185 tys. zł,
  • Inteligentny wirusobójczy system UV-C do instalacji w uniwersalnych oprawach kasetonowych. Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Wojnowski, Wydział Chemiczny, Centrum BioTechMed, przyznane środki: 48 990 zł,
  • Szybka diagnostyka przesiewowa zakażeń SARS Cov-2 za pomocą badania wydychanego powietrza. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 114 750 zł,
  • Respirator zapasowy wykonany na przemysłowych podzespołach. Kierownik projektu: dr inż. Piotr Patrosz, Wydział Mechaniczny, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 139 600 zł,
  • System termograficzny do automatycznego monitoringu osób z podwyższoną temperaturą ciała. Kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 198 870,50 zł,
  • Projektowanie, synteza oraz badania aktywności biologicznej nowych inhibitorów proteazy SARS-Cov-2pro jako potencjalnych chemoterapeutyków w leczeniu COVID-19. Kierownik projektu: dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, Wydział Chemiczny, BioTechMed. Przyznane środki: 195 585 zł,
  • Sfunkcjonalizowany czujnik światłowodowy – optyczna metoda wykrywania wirusa SARS Cov-2. Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 89 125 zł.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.