Na nagrodę publiczności w konkursie Regiostars można głosować na stronie internetowej: https://regiostarsawards.eu/

W gronie najlepszych

Realizowany przez samorząd województwa pomorskiego projekt zatytułowany „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku” znalazł się w gronie ścisłych finalistów tegorocznej edycji Regiostars. W kategorii Europejski Rok Umiejętności 2023 zaklasyfikowały się też cztery inne projekty: włoski, hiszpański, francuski oraz holenderski. Warto zaznaczyć, że nasz projekt jest jedynym polskim indywidualnym projektem w gronie finałowej „trzydziestki” wybranej spośród 228 aplikacji.

Pomorski projekt zawodowy 10 października 2023 r. w Brukseli podczas EU Regions Week prezentował Bartosz Kozicki z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów oraz dostosowanie ich do potrzeb pracodawców, a w rezultacie zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół policealnych. Chodzi o wsparcie ponad 400 uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w branży zdrowotnej i usługach opiekuńczych w takich zawodach, jak: technik farmaceutyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, ortoptystka, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik elektroradiolog oraz protetyk słuchu.

– Cieszę się, że nasz projekt zyskał takie uznanie i może być przykładem, jak skutecznie dostosowywać szkolnictwo zawodowe do zmieniającej się rzeczywistości – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Zachęcam do głosowania! Możemy byś najlepsi w Europie.

Ogłoszenie zwycięzców tegorocznej edycji Regiostars nastąpi 16 listopada 2023 r. podczas ceremonii w czeskiej Ostrawie.

Regiostars to coroczny konkurs organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej od 2008 r. Z biegiem lat stał się europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych przez Unię Europejską.