Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Mapa podmiotów ekonomii społecznej z Pomorza już dostępna! Wejdź i sprawdź

Mapa podmiotów ekonomii społecznej z Pomorza już dostępna! Wejdź i sprawdź

Grafika przedstawia mapę PES w woj. pomorskim

 

W odpowiedzi na dynamiczną sytuację ekonomii społecznej w regionie ROPS w Gdańsku zauważył potrzebę stworzenia narzędzia zawierającego czytelną oraz aktualną informację o podmiotach ekonomii społecznej w województwie. Główną ideą przyświecającą stworzeniu mapy było możliwe ułatwienie kontaktu z tymi podmiotami. Informujemy także, iż udostępniona do Państwa dyspozycji mapa będzie systematycznie aktualizowana. Na chwilę obecną zawiera lokalizacje blisko 300 punktów na Pomorzu. Szczegóły zawiera poniższa tabela.

 

Podmioty ekonomii społecznej w woj. pomorskim – stan na marzec 2020 r.

PODMIOT ILOŚĆ PODMIOTÓW
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 22
KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 16
ZAKŁADY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 2
ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ 67
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 49
SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE 71
SPÓŁDZIELNIE INWALIDÓW 7
PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE 58

 

Mapa

Mapa dostępna jest pod linkiem : https://bit.ly/33JFGcV lub w zakładce EKONOMIA SPOŁECZNA / BAZA DANYCH O PODMIOTACH SPOŁECZNYCH

 

 

Narzędzie powstało w ramach projektu pn. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022.