Czwarta sesja nowego sejmiku odbyła się w poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.

Wybory zarządu i wiceprzewodniczącego sejmiku

W trakcie trwającej od wielu godzin sesji przystąpiono do wyboru wicemarszałków i pozostałych członków zarządu. Komisja skrutacyjna została wybrana jednogłośnie. Marszałek Mieczysław Struk zgłosił kandydatów do Zarządu Województwa Pomorskiego i dokonał krótkiego ich przedstawienia. Na funkcje wicemarszałków zaproponowali zostali Leszek Bonna i Marcin Skwierawski, a na pozostałych członków zarządu Iwona Mielewczyk i Adam Gawrylik. Radni reprezentujący PiS zadali kandydatom serię pytań dotyczących kompetencji, doświadczenia, znajomości samorządu i różnych kwestii politycznych. Kandydaci udzielili wyczerpujących odpowiedzi.

W głosowaniu wzięło udział 32 radnych, nie było nieważnych głosów.

  • Leszek Bonna uzyskał 22 głosów za, było 9 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się
  • Marcin Skwierawski uzyskał  21 głosów za, było 11 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się
  • Iwona Mielewczyk uzyskała 22 głosy za, było 10 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się0
  • Adam Gawrylik uzyskał 19 głosów za, było 11 głosów przeciw i 2 wstrzymujące się

Przewodniczący sejmiku, Jan Kleinszmidt, stwierdził ważność wyboru.

Niezwłocznie po wyborze zarządu dokonano wyboru wiceprzewodniczącego sejmiku województwa. Jedynym kandydatem był Józef Sarnowski, który uzyskał 31 głosów za. Nie było głosów przeciw.

Ustępujące osoby i nowe twarze

Po kilkunastu latach pracy w zarządzie województwa z funkcją wicemarszałka pożegnał się Wiesław Byczkowski. O ponowny wybór nie ubiegały się również dwie inne osoby będące członkami dotychczasowego zarządu, Agnieszka Kapała-Sokalska i Józef Sarnowski. W składzie nowo wybranego zarządu znalazł się Marcin Skwierawski – wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, do niedawna wiceprezydent Sopotu. Powierzono mu funkcję wicemarszałka. Do zarządu wybrana została również Iwona Mielewczyk, radna województwa od 2018 roku, nauczyciel dyplomowany i dyrektor szkoły w Łebuni w gminie Cewice. Koalicję Trzeciej Drogi będzie reprezentować w zarządzie Adam Gawrylik – prezes zarządu wojewódzkiego PSL i mieszkaniec podgdańskiego Otomina. Jest on, zgodnie ze słowami marszałka Struka, dobrze zorientowany w kwestiach środowiska i rolnictwa.