Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
,,Kultura” – ogłoszono zasady naboru!

,,Kultura” – ogłoszono zasady naboru!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępniło zasady i dokumentację niezbędną do ubiegania się o wsparcie w programie “Kultura”.
Wsparcie ze środków Funduszy EOG to szansa na ponowny impuls rozwojowy dla sektora kultury w Polsce, w tym publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, publicznych szkół i uczelni artystycznych, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski będzie można składać w ramach dwóch działań:

I. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” – celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i w zakresie infrastruktury kulturalnej.

W ramach działania będzie można wdrażać projekty dotyczące:

1. zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego) – łączna kwota na projekty w tym obszarze to 46 600 588 euro
2. budowy i rozbudowy niezabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego) – łączna kwota na projekty w tym obszarze to 13 570 000 euro

II. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, z kwotą 3 705 882 euro do rozdysponowania – celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucji kulturalnych, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Sam nabór wniosków w ramach obu działań będzie miał miejsce w terminie od 16 stycznia (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.php) do 16 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.