Konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze” został zorganizowany przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego pod patronatem honorowym marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.

Spojrzenie na pomorski krajobraz

Do konkursu wpłynęło łącznie aż 869 autorskich fotografii promujących walory naszego regionu. Prace zgłaszane były w czterech kategoriach. Najwięcej z nich, bo aż 530, nadesłano w kategorii Krajobraz – przyroda, prezentującej zdjęcia obiektów i krajobrazów przyrodniczych. Popularną okazała się również kategoria Krajobraz – architektura i urbanistyka, promująca układy, obiekty oraz detale architektoniczne, w której złożono 225 prac. Natomiast, zdecydowanie bardziej wymagającymi kategoriami okazały się Krajobraz – kultura i tradycja regionu, w ramach której przysłano 66 fotografii, oraz Krajobraz – z lotu ptaka, do której zgłoszono 48 fotografii.

– Otrzymaliśmy zdjęcia zarówno od osób zajmujących się fotografią, jak i od amatorów, którzy chcieli podzielić się swoim spojrzeniem na pomorski krajobraz – informuje Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. – Analizując szeroki przekrój zgłoszonych prac można powiedzieć, że spojrzenie to jest bardzo zróżnicowane, co w połączeniu z dużym zainteresowaniem konkursem jest wyraźnym sygnałem, że temat krajobrazów Pomorza z pewnością nie jest obojętny. Dla nas jako organizatora konkursu, a jednocześnie zespołu przygotowującego audyt krajobrazowy województwa pomorskiego jest to bardzo ważny i pozytywny sygnał – dodaje dyrektor Pietruszewski.

Do kogo trafiły nagrody i wyróżnienia?

Nagrodę główną zdobyła Anna Melzacka, autorka zdjęcia zatytułowanego „Cisza”, które prezentuje niewielką wyspę na Jeziorze Straszyńskim. Jest to jednocześnie najlepsza praca nadesłana w kategorii Krajobraz – przyroda. Laureatka otrzymała bon na zakup urządzeń lub akcesoriów fotograficznych o wartości 2 tys. zł.

Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech pozostałych kategorii zostali nagrodzeni bonami w wysokości 500 zł każdy. W kategorii Krajobraz – architektura i urbanistyka zwycięstwo przypadło Paulinie Borysik za zdjęcie zatytułowane „Geometria Gdańsk Brzeźno”. Jako najlepsze zdjęcie w kategorii Krajobraz – kultura i tradycja regionu komisja konkursowa uznała fotografię Wojciecha Dulskiego pod tytułem „Vivat Wasa”. Natomiast w kategorii Krajobraz – z lotu ptaka nagroda trafiła do Jakuba Kłosa, autora zdjęcia przestawiającego „Molo otoczone przez Bałtyk”.

 

Wśród ośmiu wyróżnionych prac, których autorzy zostali uhonorowani upominkami, znalazły się:

  • „Las” Kamila Gozdana, „Poranne pola” Przemysława Pancera oraz „Stworzenie” Dawida Biskupa nadesłane w kategorii Krajobraz – przyroda,
  • „Gdy stare patrzy na nowe…” Sylwii Chęć, „Piękno potężne” Adama Kiełszni oraz „Wielki Młyn w Gdańsku” Emila Gawkowskiego złożone w kategorii Krajobraz – architektura i urbanistyka,
  • „Ręczna robota” Karoliny Hanuszewicz przysłana w kategorii Krajobraz – kultura i tradycja regionu,
  • „Rezerwat Przyrody Żurawie Chrusty” Jakuba Mikruty zgłoszony w kategorii Krajobraz – z lotu ptaka.

 

W konkursie przewidziana została również nagroda specjalna przyznana w ramach plebiscytu przeprowadzonego na profilu społecznościowym Akcja Krajobraz. Internetowe głosowanie wygrała Ewa Majstruk, której zdjęcie zatytułowane „Wiatrak w Ręboszewie” zdobyło największą liczbę pozytywnych reakcji. Laureatka została nagrodzona bonem o wartości 1 tys. zł.

Dodatkowo, pracownicy Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego postanowili przyznać wyróżnienie specjalne, którym uhonorowany został Błażej Wereszko za fotografię pod tytułem „Wschód Księżyca nad Zamkiem w Malborku”.