Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/06/Podpisanie-Kontraktu-Programowego-dla-Wojewodztwa-Pomorskiego.jpg Kontrakt Programowy dla Województwa Pomorskiego podpisany! Co się w nim znajdzie?

Kontrakt Programowy dla Województwa Pomorskiego podpisany! Co się w nim znajdzie?

Podpisanie Kontraktu Programowego dla Województwa Pomorskiego. Fot. Maciej Kuświk / MFiPR
09.06.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
09.06.2022

Zakończyły się negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Pomorskiego. Jest to umowa pomiędzy stroną rządową a samorządem województwa, która określa na co przeznaczymy środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W nowej perspektywie finansowej otrzymamy z niego blisko 1,7 mld euro.

Kontrakt Programowy dla Województwa Pomorskiego został podpisany 9 czerwca 2022 r. przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Co zapisano w kontrakcie?

Dokument ten określa zasady i warunki dotyczące realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027), na który przeznaczonych zostało blisko 1,7 mld euro. Składa się na to ponad 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i prawie 420 mln z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

W kontrakcie ustalono limity finansowe m.in. na przedsięwzięcia związane z rozwojem przedsiębiorczości, innowacyjnością i cyfryzacją. Na Pomorzu na ten cel trzeba będzie wydać ponad 15 proc. środków EFRR, czyli co najmniej 180 mln euro. Dzięki negocjacjom, w ramach FEP 2021-2027 będzie można również wesprzeć projekty służące adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności czy szkoleniu kadr medycznych, chociaż co do zasady są one „zarezerwowane” dla programów wdrażanych na poziomie krajowym.

Ważnym elementem kontraktu jest także wykaz przedsięwzięć, które przedstawiciele rządu i naszego samorządu uznali za kluczowe dla rozwoju Pomorza w najbliższych latach. Są to w szczególności działania dotyczące m.in. wsparcia inwestorów i eksportu, zakupu taboru kolejowego, modernizacji dróg wojewódzkich, rozbudowy tras rowerowych, rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz zapewnienia usług społecznych dla seniorów czy osób z niepełnosprawnościami.

Przed nami negocjacje z KE

Prace nad Kontraktem Programowym trwały ponad rok. Negocjacje zakończyły się wypracowaniem porozumienia z przedstawicielami ministerstwa. Wkrótce jednak jego zapisy będą musiały zostać zmodyfikowane. W wyniku przesunięcia pieniędzy na poziomie krajowym, województwo pomorskie otrzyma dodatkowo blisko 80 mln euro z EFS+ na projekty społeczne, np. edukację przedszkolną czy usługi zdrowotne.

– To bardzo dobra wiadomość, w szczególności dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. – Podpisanie kontraktu to ważny krok przybliżający nas do uruchomienia środków unijnych w naszym województwie. Należy podkreślić, iż przed nami jeszcze wiele etapów prac, w szczególności negocjacje programu z Komisją Europejską. Już dziś wiemy, że proces ten nie będzie łatwy. Dla przykładu, Komisja nie przewiduje wsparcia dla szpitali. Niemniej liczę, iż do końca tego roku uda nam się doprowadzić do zatwierdzenia Programu, a pierwsze konkursy ruszą na początku przyszłego roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.