• w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla miast”)
  • UCHWAŁA [.PDF rozmiar: 434 KB]
  • w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej poza miastami”)
  • UCHWAŁA [.PDF rozmiar: 432 KB]

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 13 do 31 lipca 2020 roku na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu