Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia 29 czerwca 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 29 czerwca 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 29 czerwca 2017 r.

XIV posiedzenie plenarne WRDS w Gdańsku odbyło się w dn. 25 maja 2017 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 5. Aktualny stan pomorskiej służby zdrowia w województwie pomorskim.
 6. Informacja o przebiegu zmian w służbie zdrowia, jako skutku restrukturyzacji szpitali podległych Województwu Pomorskiemu.
 7. Przyjęcie stanowiska w sprawie aktualnego stanu pomorskiej służby zdrowia.
 8. System organizacyjny i zasady funkcjonowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
 9. Przyjęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej  w szkołach.
 10. Informacja Zespołu ds. społecznych o działaniach dotyczących opinii       w sprawie przebiegu wdrażania reformy systemu oświatowego w kraju       i województwie pomorskim.
 11. Sprawy organizacyjne:
  1. zmiana w składzie zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa – uchwała nr 11.                                        
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przyjęto stanowisko Rady w sprawie aktualnego stanu pomorskiej służby zdrowia oraz Uchwałę nr 11 w sprawie zmiany w składzie zespołu ds. bezpieczeństwa.

Dyskutowano o podjętych działaniach w sprawie opinii dot. przebiegu wdrażania reformy systemu oświatowego w kraju i województwie pomorskim. Z uwagi na liczne rozbieżności dot. informacji, konsultacji i przewidywanych skutków, a także stopnia zaawansowania reformy, odstąpiono od przyjmowania stanowiska WRDS w tej sprawie.