Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia 24 maja 2018 r.

Komunikat z posiedzenia 24 maja 2018 r.

Komunikat z posiedzenia 24 maja 2018 r.

W dniu 24 maja 2018 r. odbyło się XXIII posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wręczenie powołań dla nowych członków Rady.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

6. Informacja na temat prac między posiedzeniami.

7. Stan realizacji Strategii rozwoju województwa pomorskiego oraz regionalnych planów strategicznych:

Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP

8. Stanowisko w sprawie zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom:

Przedstawienie projektu stanowiskaKatarzyna Stanulewicz

9. Sprawy organizacyjne:

a) Przyjęcie planu pracy WRDS na drugie półrocze 2018 r.;

b) Uchwała Nr 13 w sprawie zmian w zespołach roboczych.

10. Sprawy wniesione:

a) Stanowisko Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim wraz z załącznikami.

 11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie posiedzenia.