Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia 23 marca 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 23 marca 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 23 marca 2017 r.

XI posiedzenie plenarne WRDS w Gdańsku odbyło się dn. 23 marca 2017 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 5. Gospodarka leśna prowadzona w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jako przykład realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. /Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku dr inż. Adam Kwiatkowski/
 6. Informacja na temat stanu środowiska na terenie województwa pomorskiego. / Radosław Rzepecki – z-ca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, członek zespołu roboczego ds. gospodarczych WRDS /
 7. Przyjęcie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej regionu. / przewodniczący Zespołu roboczego ds. gospodarczych – Mirosław Czapiewski; członek zespołu roboczego ds. gospodarczych, Krzysztof Czopek – dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWP/
 8. Przyjęcie opinii w sprawie bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni publicznej/ Ryszard Sulęta -przewodniczący Zespołu ds. bezpieczeństwa WRDS, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku /.
 9. Sprawy organizacyjne:
  1. wręczenie powołania w skład WRDS w Gdańsku pani Katarzynie Czajce, przedstawicielce strony pracodawców (ZP BCC). 
  2. Pismo Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego.                                                      
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przyjęto opinię w sprawie bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni publicznej. Dyskutowano nad projektem opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej regionu. Przewodniczący WRDS wręczył powołanie nowemu członkowi Rady pani Katarzynie Czajce.