Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat o posiedzeniu plenarnym w dniu 24 maja 2018 r.

Komunikat o posiedzeniu plenarnym w dniu 24 maja 2018 r.

Komunikat o posiedzeniu plenarnym w dniu 24 maja 2018 r.

W dniu 24 maja 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku (ul. Okopowa 21/27) odbędzie się XXIII posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wręczenie powołań dla nowych członków Rady.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 6. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 7. Stan realizacji Strategii rozwoju województwa pomorskiego oraz regionalnych planów strategicznych.
 8. Stanowisko w sprawie zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom.
 9. Sprawy organizacyjne:
  1. Przyjęcie planu pracy WRDS na drugie półrocze 2018 r.;
  2. Uchwała Nr 13 w sprawie zmian w zespołach roboczych.
 10. Sprawy wniesione:
  1. Stanowisko Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim wraz z załącznikami.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.