Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komisja kształtuje strategię ws. leków dla Europy – zabierz głos w konsultacjach

Komisja kształtuje strategię ws. leków dla Europy – zabierz głos w konsultacjach

W następstwie pandemii COVID-19 strategia, która będzie również wpisywać się w zaproponowany niedawno Program UE dla zdrowia i dostosować się do programu w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, będzie miała na celu zapewnienie Europie zaopatrzenia w bezpieczne i przystępne cenowo leki. Pozwoli to zaspokoić potrzeby pacjentów i wspierać europejski przemysł farmaceutyczny w utrzymywaniu roli innowatora i światowego lidera.

Konsultacje potrwają trzy miesiące i składają się z pytań dotyczących kluczowych tematów takich jak: autonomia strategiczna i produkcja leków, dostęp do leków po przystępnych cenach, innowacje, zrównoważenie środowiskowe i wyzwania związane ze zdrowiem.

– Strategia farmaceutyczna dla Europy jest podstawą naszej polityki w dziedzinie zdrowia na najbliższe pięć lat i jest to okazja dla wszystkich zainteresowanych stron do udzielenia nam pomocy w jej kształtowaniu. Apeluję do stowarzyszeń pacjentów, przemysłu, organów publicznych, środowisk akademickich i ogółu społeczeństwa o udział w konsultacjach – powiedziała unijna  komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides . – Dzięki strategii, którą przedstawię do końca roku, będziemy reagować na wyzwania spotęgowane pandemią COVID-19 i na wszystkie problemy strukturalne w zakresie dostępu, przystępności cenowej i strategicznej autonomii naszej Unii w dziedzinie leków. Musimy zadbać o to, by wszyscy pacjenci mieli dostęp do optymalnej opieki i leków po przystępnych cenach. Razem dokonamy zmiany – dodała Kyriakides.

Celem strategii jest stworzenie wytrzymującego próbę czasu systemu, który przyniósłby korzyści związane z cyfryzacją i promował innowacje, zwłaszcza w obszarach, w których potrzeby nie są zaspokajane, takich jak środki przeciwdrobnoustrojowe, leki dla dzieci i leki na choroby rzadkie. Komisja zamierza również zmniejszyć zależność UE od importu z państw trzecich. Część farmaceutycznych składników czynnych niezbędnych do produkcji niektórych leków generycznych (w tym „starszych” antybiotyków, leków onkologicznych i najbardziej podstawowych leków, takich jak paracetamol) pochodzi z Chin i Indii.

Strategia przyczyni się także do zmniejszenia wpływu leków na środowisko i rozwiązania problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Ponadto obecny kryzys związany z pandemią COVID-19 pokazał, że UE musi mieć pewność, że leki – w tym szczepionki – są dostępne w każdych okolicznościach.

Równolegle do konsultacji w najbliższych tygodniach i miesiącach Komisja przeprowadzi również dwustronne rozmowy techniczne z zainteresowanymi stronami.

Konsultacje potrwają 13 tygodni, tj. do 15 września 2020 r.

Oprócz konsultacji publicznych w dniu 2 czerwca Komisja rozpoczęła również konsultacje w sprawie planu działania dotyczącego tej strategii, które potrwają do 7 lipca 2020 r.

 

Źródło: materiały ze strony Krjowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE