Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/03/Siedziba-Komisji-Europejskiej-w-Brukseli.jpg Kolejny etap w drodze po unijne pieniądze za nami. Teraz czekamy na negocjacje z Komisją Europejską

Kolejny etap w drodze po unijne pieniądze za nami. Teraz czekamy na negocjacje z Komisją Europejską

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Shutterstock
17.03.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
17.03.2022

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 został właśnie przekazany do Brukseli. Na jego podstawie rozpoczną się negocjacje z Komisją Europejską, w których starać się będziemy o ponad 1,67 mld euro dla naszego województwa. Środki te zostaną skierowane na projekty związane z efektywnością energetyczną, ekologicznym transportem, edukacją i aktywnością zawodową mieszkańców Pomorza, jak również wsparcie przedsiębiorców i cyfryzację usług publicznych.

Zarząd Województwa Pomorskiego, na posiedzeniu 15 marca 2022 r., przyjął kolejną wersję projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP). To właśnie ta wersja została oficjalnie przedłożona Komisji Europejskiej i na jej podstawie uruchomione zostaną formalne negocjacje. Ich finałem będzie przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu, decydującego o przeznaczeniu środków z budżetu Unii Europejskiej na konkretne projekty w nadchodzących latach.

500 mln euro więcej dla Pomorza

Wartość programu to ponad 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a prawie 420 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

– Warto przypomnieć, że w świetle pierwszej rządowej propozycji podziału środków UE pomiędzy 16 polskich województw, Pomorze było jednym z najbardziej poszkodowanych regionów. W procesie negocjacyjnym, również dzięki zaangażowaniu przedstawicieli pomorskich samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, udało się wywalczyć zwiększenie dofinansowania o około 500 mln euro. Trzeba jednak pamiętać, że to mimo wszystko wciąż o 200 mln euro mniej niż w poprzedniej perspektywie finansowej – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Wymusza to bardzo rozsądne i przemyślane ułożenie struktury wydatków w ramach programu FEP. Należące w tym zakresie do Zarządu Województwa decyzje, muszą się wpisywać się w ramy stworzone przez unijne rozporządzenia, jak również warunki, które przedstawione zostały przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we wciąż negocjowanym Kontrakcie Programowym.

Na co przeznaczymy pieniądze z FEP?

Przede wszystkim ponad 585 mln euro skierowanych zostanie na działania związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, przystosowaniem do zmian klimatu oraz czystym, ekologicznym transportem na Pomorzu.

– To nasza odpowiedź na zmiany klimatyczne, skutkujące większą częstotliwością ekstremalnych zmian pogodowych oraz wyraz troski o stan zdrowia mieszkańców, determinowany jakością środowiska naturalnego – zaznacza Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wsparcie z funduszy europejskich przekazane zostanie także na projekty w obszarze edukacji. Kontynuowane będą działania pozwalające na lepsze dopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem branż kluczowych dla gospodarki naszego województwa.

– Równie ważna będzie troska o wydłużenie aktywności zawodowej Pomorzan, w szczególności kobiet i seniorów. Związana z tym będzie promocja zdrowego trybu życia oraz profilaktyka w zapobieganiu chorobom, aby wydłużyć aktywność zawodową – dodaje dyrektor Mikołajczyk. – Pamiętamy również o osobach starszych i z niepełnosprawnościami. Na infrastrukturę społeczną oraz usługi społeczne i zdrowotne przewiduje się przyznanie około 140 mln euro.

Istotnym elementem FEP będzie również wsparcie przedsiębiorców. Na poprawę konkurencyjności pomorskiej gospodarki zaplanowano niemal 184 mln euro. W budżecie tym będą się również mieścić środki na cyfryzację usług, w szczególności usług publicznych z obszaru zdrowia, kultury, edukacji, administracji czy transportu.

Dodatkowe środki na wsparcie migrantów

Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie nakazują ciągłą weryfikację założeń programu. Już w jego obecnej wersji przewidziana została możliwość wsparcia migrantów środkami EFS Plus w wysokości 12,6 mln euro. Być może jednak w wyniku przebiegu negocjacji z Komisją Europejską okaże się, że na integrację migrantów potrzebne będą większe środki.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.