Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kolejny etap “odmrażania gospodarki” – informacje dla branży hotelarskiej

Kolejny etap “odmrażania gospodarki” – informacje dla branży hotelarskiej

 

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich zobowiązani są do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa i muszą realizować wytyczne w celu zapewnienia ochrony zarówno Gości, jak i pracowników obiektu.  

 

Konieczne  jest zachowanie reżimu sanitarnego, ale także ograniczenie zakresu świadczonych usług w obiekcie.

 

Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego prosi przedsiębiorców,
świadczących usługi hotelarskie w obiektach będących w ewidencji obiektów skategoryzowanych, prowadzonej przez Marszałka Województwa Pomorskiego, o zgłoszenie informacji o wznowieniu lub przejściowym wstrzymaniu świadczenia usług hotelarskich.

 

Informacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres: k.olczyk@pomorskie.eu.