Gospodarka
PEZAL

Kolejna umowa na rozwój terenów inwestycyjnych podpisana

Fot. mat. Invest in Pomerania
02.10.2020
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
02.10.2020

Firma PEZAL otrzyma 800 tys. zł dofinansowania na przygotowanie terenu inwestycyjnego. Będzie tam prowadzona działalność magazynowa i produkcyjna. Pozwoli to na rozwój firmy.

 

Umowa z PEZAL to już druga umowa podpisana w ramach konkursu grantowego „Invest in Pomerania 2020”.

Powstają tereny inwestycyjne

Projekt, który otrzymał dofinansowanie zakłada przygotowanie terenu inwestycyjnego o powierzchni ponad 1,2 ha. Będzie tam prowadzona działalność produkcyjna, magazynowa i serwisowa. Teren zostanie podłączony do sieci elektroenergetycznej i będzie ogrodzony. Wybudowany zostanie także zbiornik przeciwpożarowy. W planach jest także wybudowanie hali magazynowej wraz z częścią administracyjną. – Rozwój i podział firmy wymusił prowadzenie działalności w aż trzech lokalizacjach. Głównym celem zaplanowanej inwestycji jest dążenie do scentralizowania działalności wszystkich czterech spółek grupy, a przez to efektywniejsze nimi zarządzanie – wyjaśnia Grzegorz Zaleski, wiceprezes zarządu PEZAL sp. z o.o. Łącznie cała inwestycja będzie kosztować prawie 3,4 mln zł.

 

Wsparcie dla MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o środki w ramach programu grantowego, w którego puli jest ponad 10 mln zł. Celem tego konkursu jest wsparcie rozwoju całego sektora MSP oraz tych firm, które negatywnie odczuły skutki pandemii Covid-19. – Wsparcie średnich i małych przedsiębiorstw w ich rozwoju to istotny dla Pomorza krok. Takie firmy stanową fundament regionu – mówi Mieczysław Struk. – Przyznawane w ramach konkursu granty pokazują, że czasem niewielkie nawet wsparcie finansowe daje istotny impuls rozwojowy, który co dla nas najistotniejsze, pozytywnie wpływa na rozwój ekonomiczny i społeczny Pomorza – dodaje. Łącznie w konkursie złożonych zostało już 14 wniosków na łączną kwotę ponad 11,1 mln zł.

Invest in Pomerania

Regionalna inicjatywa non-profit, jaką jest Invest in Pomerania zajmuje się między innymi pomocą inwestorom zagranicznym realizować projekty na Pomorzu. Jest także swoistym „jednym okienkiem”, w którym inwestor może otrzymać wsparcie na każdym etapie inwestycji. Invest in Pomerania uruchomiła także pierwszą w Polsce platformę rekrutacyjną skierowaną do wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę w naszym regionie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.