Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/10/girl-3565976_1280-e1602676642279.jpg Jesteś uczniem i masz wysokie osiągnięcia sportowe? Złóż wniosek o stypendium marszałka

Jesteś uczniem i masz wysokie osiągnięcia sportowe? Złóż wniosek o stypendium marszałka

Fot. Pixabay.com/gorbachevsergeyfoto

Ruszył nabór wniosków o Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2021. O dofinansowanie mogą się starać uczniowie i studenci z Pomorza. W puli jest aż 400 000 zł.

Wnioski można składać do 15 listopada 2020 r.

 

Kto może złożyć wniosek?

O sportowe stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci będący mieszkańcami województwa pomorskiego, którzy jednocześnie są członkami klubu sportowego mającego siedzibę na Pomorzu. Ponadto, sportowiec musi uprawiać dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, a także wykazać, że uczestniczył przynajmniej w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski. Dodatkowo, by zostać stypendystą trzeba zobowiązać się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest się członkiem i cechować się nienaganną postawą etyczną oraz moralną.

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla osób wybitnie uzdolnionych w kategoriach: młodzieżowca, juniora, juniora młodszego i sportowca niepełnosprawnego w wieku do 25 lat.

 

Jak wnioskować?

Za pomocą generatora wniosków należy wypełnić formularz. Zwróć uwagę na to, by prawidłowo wpisywać imprezy sportowe – do odpowiednich rubryk dotyczących Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski.

Następnie gotowy wniosek trzeba wydrukować oraz podpisać przez wnioskodawcę (np. klub sportowy) oraz pełnoletniego zawodnika. W przypadku ucznia niepełnoletniego podpis składa jego rodzic lub opiekun prawny.

Co ważne, do wniosku należy dołączyć komunikat z zawodów (komunikat organizatora) wraz z podaniem adresu strony internetowej dla wszystkich wymienionych osiągnięć wpisanych we wniosku. W przypadku braku komunikatu wyniki nie będą brane pod uwagę.

Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Termin mija 15 listopada 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Ile wyniesie stypendium?

Na Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2021 samorząd przeznaczy aż 400 tysięcy zł. Stypendium sportowe będzie przyznawane sportowcom przez 10 miesięcy. Wsparcie otrzyma 15 juniorów młodszych (po 500 zł przez 10 miesięcy), 15 juniorów (po 700 zł przez 10 miesięcy) i 20 młodzieżowców (po 1100 zł przez 10 miesięcy).

Więcej informacji na temat stypendium sportowego znajduje się na stronie Departamentu Edukacji Sportu UMWP. Tam można znaleźć telefony kontaktowe do pracowników Referatu Sportu oraz zapoznać się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (RODO).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.