W województwie pomorskim działa około 200 ogrodów działkowych a liczba działkowców sięga nawet 50 tysięcy.

Enklawy zieleni w miastach

Rodzinne Ogrody Działkowe to miejsca szczególnie cenne przyrodniczo, są też ważne dla mieszkańców, którzy mogą tam nie tylko odpoczywać, ale i uprawiają ekologiczne warzywa i owoce.

– Niektórzy uważają, że ROD, to przeżytek i relikt „minionych lat”. Uważam, że taka opinia jest krzywdząca. Rodzinne Ogrody Działkowe to miejsca nie tylko rodzinnych spotkań. To również wyjątkowe, zielone enklawy pośród miejskiej zabudowy. Prawdziwe zielone płuca – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. –

Popularnie zwane „RODos” to też miejsca rekreacji i integracji. Warto zaznaczyć, że działkowcy to często seniorzy dla których własne uprawy, owocowe drzewka czy kwiaty to całe życie.

– Działkowcy, jak każda grupa borykają się z wieloma problemami. Uważam, że im też należy się wsparcie – dodaje marszałek.

Pomocą ma być specjalny program.

Wsparcia dla działkowców

O uruchomieniu pilotażowego programu „Pomorskie dla Działkowców 2024” informowaliśmy już jesienią 2023 r. Po wielu konsultacjach ze środowiskiem i przeprowadzonych analizach, 13 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę uruchamiającą program wsparcia.

– Obiecaliśmy to w ubiegły roku i teraz ruszamy z programem „Pomorskie dla Działkowców 2024”. Na jego realizację przeznaczamy 100 tys. zł – mówi Mieczysław Struk.

Program ma na celu poprawę warunków działania ogrodów działkowych. Dzięki temu będzie można sfinansować budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

– Chodzi choćby o drogi ogrodowe, oświetlenie, monitoring czy świetlice. Wsparcie można także przeznaczyć na zakup urządzeń wspólnych, przebudowę zieleńców, stawów czy oczek wodnych – wylicza Mieczysław Struk.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może być większa niż 20 tys. zł.

Jak to zrobić?

W programie uczestniczyć mogą wszystkie pomorskie gminy.

– Zarządy ogrodów działkowych składają wnioski o dofinansowanie do swoich gmin, a te aplikują do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Najważniejsze jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wyznaczonym terminie – wyjaśnia Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

Aplikacje należy składać do 20 marca 2024 r. (liczy się data wpływu do UMWP). Wnioski będą oceniane przez zespół powołany prze marszałka województwa pomorskiego. Wyniki poznamy w maju.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. Wszelkie wątpliwości wyjaśnią i na pytania odpowiedzą pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP Krystyna Tołłoczko (k.tolloczko@pomorskie.eu) oraz Karolina Czyż (k.czyz@pomorskie.eu).

Ważne dokumenty